พิตต้า

Home / Hair style / พิตต้า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย
  • หน้ากลม

พิตต้า ณ พัทลุง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา