นาตาลี เกโบว่า

Home / Hair style / นาตาลี เกโบว่า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปเพชร

นาตาลี เกโบว่า

ขออนุญาตใช้เนื้อหา