เปรี้ยว AF

Home / Hair style / เปรี้ยว AF

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปหัวใจ

เปรี้ยว AF

ขออนุญาตใช้เนื้อหา