กาละแมร์

Home / Hair style / กาละแมร์

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน,หรูหรา
  • หน้ารูปหัวใจ

กาละแมร์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา