หมิว

Home / Hair style / หมิว

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • สั้น
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปหัวใจ

ลลิตา ศศิประภา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา