จ๊ะจ๋า

Home / Hair style / จ๊ะจ๋า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • หรูหรา
  • หน้ารูปเพชร

จ๊ะจ๋า