จุ๋ย

Home / Hair style / จุ๋ย

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปไข่,หน้ารูปหัวใจ,หน้ารูปเพชร

จุ๋ย