เอ๊ะ ศศิกานต์

Home / Hair style / เอ๊ะ ศศิกานต์

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง
  • ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปไข่,หน้ารูปหัวใจ

เอ๊ะ   ศศิกานต์