มด – ชุติมณฑน์

Home / Hair style / มด – ชุติมณฑน์

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปหัวใจ

มด – ชุติมณฑน์