ตุ๊ก ชนกวนันท์

Home / Hair style / ตุ๊ก ชนกวนันท์

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง,ยาว
  • ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปไข่,หน้ากลม

ตุ๊ก ชนกวนันท์