เจนนิเฟอร์ คิ้ม

Home / Hair style / เจนนิเฟอร์ คิ้ม

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง
  • ผมดัด/ม้วน
  • หน้ากลม

เจนนิเฟอร์ คิ้ม

ขออนุญาตใช้เนื้อหา