ลูกตาล

Home / Hair style / ลูกตาล

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • สั้น
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปหัวใจ,หน้ารูปเพชร

ลูกตาล  ผมสั้น ดัดเป็นลอน