ทรงผม ผมดัด หยาดทิพย์ ราชปาล

Home / Hair style / ทรงผม ผมดัด หยาดทิพย์ ราชปาล

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ผมดัด/ม้วน,หรูหรา
  • หน้ารูปไข่

หยาดทิพย์