ความแตกต่างของคู่แท่้และคู่ชีวิต คู่ชี่วิต คู่แท้และคู่ชีวิต

5 ข้อแตกต่าง ระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต มาดูกันรักที่มีอยู่เป็นแบบไหน?

Home / คู่รัก / 5 ข้อแตกต่าง ระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต มาดูกันรักที่มีอยู่เป็นแบบไหน?

แม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและใช้สลับกันไปมา แต่อันที่จริงสองคำนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างมาก เริ่มจากความหมายของคำก่อน คือ…

รักระยะไกล มีผลต่อความสัมพันธ์จริงไหม ? มีวิธีทำให้เวิร์คไหมคะ เจ๊หมอ

คู่แท้ (Soul Mates) คือ คนที่มีเส้นทางทางจิตวิญญาณอยู่ในเส้นทางสายเดียวกันกับคุณ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลต่อวิญญาณของคุณได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเมื่อบทเรียนนั้นสิ้นสุดลง การลาจากมักจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

คู่ชีวิต (Life Partners) คือ เพื่อนหรือคู่ของคุณที่คุณพึ่งพาได้ และทำให้คุณมั่นคงปลอดภัย คุณสามารถไว้วางใจพวกเขาไปได้ตลอดชีวิต ทั้งความรักและการยอมรับนับถือมันจะมาด้วยกัน และคุณทั้งคู่จะปรับตัวให้เข้ากับความปรารถนาและความต้องการของอีกคน และด้านล่างนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง “คู่แท้” กับ “คู่ชีวิต” คุณควรหาเวลาศึกษาและทำความเข้าใจพวกมันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ซึ่งความแตกต่างอีกทั้ง 5 ข้อมีดังนี้

1. คู่ชีวิตมักจะอยู่เคียงข้างคุณนานกว่าคู่แท้

คู่แท้สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรัก และเติมเต็มความรัก หรือความปรารถนาในชีวิตของคุณ แต่เมื่อพวกเขามาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าภารกิจของคู่แท้สมบูรณ์แล้ว หรือไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้ว พวกเขาจะหายตัวไป ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ในทางกลับกันคู่ชีวิตจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณตลอดทั้งชีวิตและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนี้คู่ชีวิตจะให้กำลังใจคุณในการเสี่ยง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขและความสำเร็จ พวกเขาจะผูกพันกับคุณทั้งทางอารมณ์และจิตวิญญาณ

2. ความแตกต่างทางร่างกายและจิตวิญญาณ

ในกรณีคู่แท้นั้น จะมีการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณในระดับลึก มันเหมือนกับว่าคุณรู้จักเขามาเป็นเวลานาน และจะรู้สึกผูกพันกันอย่างรวดเร็ว และบางครั้งก็กินเวลาในระยะสั้น ก็ต้องเลิกรากันไปด้วยความเศร้า ส่วนคู่ชีวิตนั้น จะมีความเป็นธรรมชาติและมีแนวโน้มในการคบกันในระยะยาว คุณจะถูกดึงดูดจากคนอื่นและคุณค่าในตัวของเขานั้นก็สั่นสะเทือนตัวคุณ ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของคุณ และเขาจะเป็นคนที่คุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

3. แรงดึงดูดต่างกัน

ในกรณีคู่แท้อาจเกิดอาการเดจาวูเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ราวกับว่าคุณกับเขารู้จักกันมานานหลายปีแล้ว และเหมือนว่าสามารถอ่านใจของอีกฝ่ายได้ด้วย แต่สำหรับคู่ชีวิตจะยิ่งมีความผูกพันทางอารมณ์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องด้วย และความสุขนั้นเรียบง่าย ซึ่งมาจากทั้งความแตกต่างและความเหมือนกันของแต่ละคน

4. ความผูกพันของคู่แท้เกิดจากสัญชาตญาณ

เนื่องจากดูเหมือนว่าความคิดและความรู้สึกระหว่างคุณกับคู่แท้จะมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด สามารถรู้ใจอีกฝ่ายหนึ่งได้และรู้ว่าอีกคนคิดอะไรอยู่ โดยไม่ต้องปริปากพูดอะไรออกมาเลย ขณะเดียวกัน แรงดึงดูดระหว่างคู่ชีวิตจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนมากกว่า มันเป็นการเอื้อเฟื้อต่อกันในฐานะเพื่อนตาย และมักเกิดจากการกระตุ้นทางปัญญามากกว่าการกระตุ้นทางอารมณ์

5. คู่แท้นั้นหายาก

ความสัมพันธ์กับคู่แท้บ่อยครั้ง มักตระหนักได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่จีรังยั่งยืน แต่พวกเขารู้ดีว่า “รัก” มันอยู่ตรงนั้น และเมื่อไม่สมหวังในความรัก พวกเขาก็สามารถยิ้มรับความเจ็บปวดและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ ในทางกลับกัน คู่ชีวิต จะผูกความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ยืนยาวและมีความสุข โดยทั้งคู่จะทำให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ ปีที่อยู่ด้วยกัน เป็นความรู้สึกที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน

ที่มา  irelease.org

ขออนุญาตใช้เนื้อหา