นิ้วกลาง ตัวช่วยพาเพลิน

Home / เซ็กส์ / นิ้วกลาง ตัวช่วยพาเพลิน

นิ้วกลาง ตัวช่วยพาเพลินนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดในบรรดานิ้วทั้งห้าที่สําคัญคุณรู้ไหมว่า นิ้วกลางยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศอีกด้วย จากการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวิธีในการช่วยตัวเองของผู้หญิงพบว่า วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้นิ้วสัมผัส นั่นเป็นเพราะสามารถทําได้ง่าย ควบคุม การสัมผัสได้ด้วยตัวเอง และสามารถทําได้โดยไม่เกิดอันตรายใด ๆ รวมทั้งในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ฝ่ายชายก็นิยมใช้นิ้วกลางในการสัมผัสเพื่อกระตุ้นอารมณ์ฝ่ายหญิงเช่นกัน


ด้วยตําแหน่งของนิ้วกลางที่อยู่กึ่งกลางของนิ้วทั้งห้า เมื่อวางตําแหน่งของมือไปที่อวัยวะเพศหญิง ดังนั้นนิ้วที่สะดวกที่สุดในการใช้งานคงหนีไม่พ้นนิ้วกลาง นิ้วกลางจึงเปรียบเสมือนเพื่อนในยามเหงาของสาว ๆ เช่นกัน


นอกจากนี้นิ้วกลางยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของอวัยวะเพศชายอีกด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้เสมอในภาพยนตร์ต่างประเทศ จนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ความหมายจะออกไปในทางที่ไม่สุภาพ


การใช้นิ้วกลางจะให้ทั้งคุณและโทษ ดังนั้นการใช้นิ้วกลางให้ถูกที่ ถูกเวลา ย่อมนํามาซึ่งความ เสน่หารัญจวนใจมิรู้ลืม


ที่มาจาก healthcorners