เตือน!! ห้ามใช้ เบบี้ออยล์ แทนเจลหล่อลื่น

Home / เซ็กส์ / เตือน!! ห้ามใช้ เบบี้ออยล์ แทนเจลหล่อลื่น

ห้ามใช้ “เบบี้ออยล์” แทนเจลหล่อลื่น


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือน อย่าใช้ถุงยางอนามัย  ร่วมกับการใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม (oil-base lubricant) เพราะคุณสมบัติของเนื้อยางของถุงยางอนามัยจะถูกทําลายทําให้ เปื่อยเร็วหรือฉีกขาดได้ง่าย


จากการศึกษาข้อมูลของกองพิษวิทยา พบว่า กรณีที่มีการใช้สารหล่อลื่นประเภท oil-base lubricant ที่มี oil, fat หรือ grease โดยเฉพาะชนิด Petroleum-based jelly เช่น วาสลิน (Vaseline) และผลิตภัณฑ์ประเภทเบบี้ ออยล์ หรือ โลชั่น ครีมบํารุงผิว น้ำมันพืช เป็นต้น ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย จะทําให้ถุงยางอนามัย รั่วหรือฉีกขาดได้ง่าย เพราะสารเหล่านี้อาจทําลายคุณสมบัติของเนื้อยางธรรมชาติได้


ห้ามใช้ “เบบี้ออยล์”แทนเจลหล่อลื่น

เนื่องจากมีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกัน จึงทําให้ความคงทนของถุงยางอนามัยลดลงอย่างรวดเร็ว ภายใน 5 นาที หรือน้อยกว่า โดยทดสอบคุณสมบัติทนแรงดันและปริมาตรขณะแตกความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อ ขาดของถุงยางอนามัย จะได้ค่าที่ลดลงมาก ทางที่ดีควรใช้สารหล่อลื่นเฉพาะทางจะดีกว่า


อย่างไรก็ดี เบบี้ออยล์ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ทั้งใช้เป็นตัวช่วยขัดเงาพื้นผิวโลหะได้ดี แถมยังสามารถช่วยกําจัดคราบเหนียว ไม่ว่าจะเป็นคราบกาวหรือสติ๊กเกอร์ที่ต้องการจะลอกออกได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง ใช้เช็ดทําความสะอาดกระเป๋าหรือรองเท้า หนัง เพื่อให้มันสะอาดเอี่ยมและเงางามที่มาจาก สยามดาราขออนุญาตใช้เนื้อหา