มีอะไรกับเพื่อน ทั้งๆ ที่เราก็มีแฟนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ ที่ ยากจะอธิบาย

มีอะไรกับเพื่อน ทั้งๆ ที่เราก็มีแฟนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ ที่ ยากจะอธิบาย

แต่ครั้งนี้เรากับแฟนก็ยังคบกันอยู่ ใจหนึ่งเราก็รู้สึกผิดกับแฟน อีกใจเหมือนเรากำลังจะรักเขาเข้าแล้ว