ตาราง วัคซีน และการเลือกวัคซีนรวมให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง

Home / พัฒนาการลูก / ตาราง วัคซีน และการเลือกวัคซีนรวมให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง

พ่อแม่มักจะใจเสียทุกครั้งเวลาลูกร้องไห้เพราะเจ็บตัวจากโดนเข็มฉีดยาจิ้ม อย่างไรก็ตามการให้ วัคซีน แก่ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดตามตารางวัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ การฉีดวัคซีนรวมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อลดการที่ลูกจะต้องโดนฉีดวัคซีนหลายเข็มในเวลาเดียวกันจากการใช้วัคซีนเดี่ยวแยกฉีดป้องกันโรคแต่ละชนิดค่ะ มาดูกันนะคะว่าในช่วงขวบปีแรกพ่อแม่สามารถปรับการฉีดวัคซีนให้น้อยเข็มลงได้อย่างไรบ้าง

ตารางวัคซีนปี-2558
วัคซีนพื้นฐาน

แรกเกิด : วัคซีนบีซีจี, วัคซีนตับอักเสบครั้งที่ 1

วัคซีนสำหรับป้องกัน 2 โรคนี้ไม่มีเข็มรวมและยังไงก็ต้องแยกฉีดค่ะ โดยวัคซีนบีซีจีมักฉีดที่ไหล่ซ้ายและเกิดแผลเป็นหลังฉีด พ่อแม่บางคนกลัวลูกเป็นแผลเป็นที่ไหล่ไม่สวยขอให้หมอฉีดที่สะโพกเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะคะ เพราะแผลอาจปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ และตรวจดูแผลเป็นยากกว่า ส่วนวัคซีนตับอักเสบบีจะฉีดเข้ากล้ามค่ะ

หลังจากแรกเกิด – 6 เดือน : วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-โปลิโอ ครั้งที่ 1- 3 , วัคซีนตับอักเสบครั้งที่ 2 และ 3

พ่อแม่สามารถเลือกฉีดเป็นวัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-โปลิโอ-เยื่อหุ้มสมองอักเสบ/ฮิบ) หรือวัคซีนรวม 6 โรค ซึ่งเหมือนกับวัคซีน 5 โรคแต่เพิ่มวัคซีนตับอักเสบบี (วัคซีนฮิปเป็นวัคซีนเสริมซึ่งมีเพิ่มอยู่ในวัคซีนรวม 5 หรือ 6 โรคอยู่แล้ว) โดยมีรายละเอียดการฉีดแตกต่างกันดังนี้ค่ะ

 

– กรณีฉีดเป็นวัคซีนรวม 5 โรค
1 เดือน : วัคซีนตับอักเสบบีครั้งที่ 2

2 เดือน : วัคซีนรวม 5 โรค

4 เดือน : วัคซีนรวม 5 โรค

6 เดือน : วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนตับอักเสบบีครั้งที่ 3

จะต้องฉีดแยกวัคซีนตับอักเสบบีตอนอายุ 1 เดือนก่อน 1 เข็มและต้องเพิ่มวัคซีนตับอักเสบตอนอายุ 6 เดือน

– กรณีฉีดเป็นวัคซีนรวม 6 โรค
2 เดือน : วัคซีนรวม 6 โรค

4 เดือน : วัคซีนรวม 6 โรค

6 เดือน : วัคซีนรวม 6 โรค

จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเมื่อแรกเกิดด้วย และถ้าแม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจะต้องได้เพิ่มที่อายุ 1 เดือนอีกครั้งก็จะรวมทั้งหมดเป็น 5 เข็ม (โดยปกติวัคซีนตับอักเสบบีในเด็กต้องได้ 3 เข็ม คือ ตอนแรกเกิด, 1-2 เดือน และ 6 เดือน อย่างไรก็ตามถือเป็นข้ออนุโลมเนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีปฏิกิริยาต่ำอยู่แล้ว จึงมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำแม้จะให้จำนวนครั้งมากขึ้น)

〈 9 – 12 เดือน : วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1, วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1
วัคซีนสำหรับ 4 โรคทั้งหมดนี้ไม่มีเข็มรวม ยังไงก็ลูกน้อยต้องโดนฉีด 2 ครั้งเข็มค่ะ

วัคซีน

วัคซีนเสริม

เป็นวัคซีนที่มีความสำคัญรองลงมาจากวัคซีนพื้นฐานที่กล่าวไปข้างต้น สามารถฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้ โดยวัคซีนที่จะเสริมเพิ่มเติมช่วงขวบปีแรก ได้แก่

– วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (ฮิบ)
มีเพิ่มอยู่ในวัคซีนรวม 5 หรือ 6 โรคตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยฉีดตอนลูกอายุ 2, 4 และ 6 เดือน

– วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ให้ฉีดตอนลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยการฉีดครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน

– วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต
ป้องกันโรคไอพีดี (การติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบบรุนแรงและแพร่กระจาย) โดยฉีดตอนลูกอายุ 2, 4 และ 6 เดือน

– วัคซีนโรต้า
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้าซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงซึ่งอาจรุนแรงได้ โดยวัคซีนแบ่งเป็น 2 ชนิด

1. ชนิด monovalent ให้กิน 2 ครั้ง ตอนลูกอายุ 2 และ 4 เดือน
2. ชนิด pentavalent ให้กิน 3 ครั้ง ตอนลูกอายุ 2, 4 และ 6 เดือน
หวังว่าข้อมูลข้างต้น คงพอจะช่วยในการตัดสินใจเลือกฉีดวัคซีนของลูกน้อยในช่วงขวบปีแรกนะคะ

ที่มา : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (http://www.pidst.net)
และ th.theasianparent.com

facebook

ขออนุญาตใช้เนื้อหา