7 นิทานดีดี ช่วยพัฒนาทักษะสมอง ของ ลูกน้อย

Home / พัฒนาการลูก / 7 นิทานดีดี ช่วยพัฒนาทักษะสมอง ของ ลูกน้อย

 

พัฒนาทักษะ

มาเริ่มต้นกันที่ Q ตัวแรกกับนิทานเรื่อง AQ [Adversity Quotient] “สิงโตมุ่งมั่น”

เล่มนี้พูดถึงการฝึกลูกให้กล้าฟันฝ่าอุปสรรคและรับมือกับปัญหาอย่างฉลาด สอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การรู้ความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข สร้างความคิดเชิงบวกและเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ ฝึกความอดทนและรับมืออย่างมีสติ โดยวิธีการสอนถูกสอดแทรกไปกับเนื้อหาของนิทานซึ่งมีเจ้าสิงโตเป็นตัวดำเนินเรื่อง รวมถึงมีแบบทดสอบผ่านเกมส์ฝึกทักษะอีกมากมายภายในเล่ม การฝึกให้ลูกกล้าคิดกล้าเผชิญกับปัญหาถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เล่มนี้จึงเป็นเล่มแรกๆที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองอ่านและสนุกไปลูกน้อย

Q ตัวที่ 2 ในชุดนิทานชุดนี้กันบ้าง กับนิทานเรื่อง CQ [Creativity Quotient] “ลิงจ๋อนักคิด”

เชื่อว่า “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาลูกน้อย เพราะการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของการกล้าคิดกล้าทำในสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญในการต่อยอดความคิดและพัฒนาสมอง เล่มนี้จะฝึกลูกน้อยให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความสงสัยใคร่รู้ ฝึกให้คิดอย่างคล่องแคล่ว จำแนกแยกแยะ กล้าเสี่ยงและชอบสำรวจ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้สนุกไปกับการสังเกตสิ่งต่างๆ ภายในภาพ และคิดไอเดียอย่างเปิดกว้างนำทีมโดยลิงจ๋อนักคิดเจ้าปัญญา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมีส่วนร่วมในการชวนคิดไปพร้อมกันกับลูกน้อยได้เช่นกัน

นิทาน
Q ตัวที่ 3 กับนิทานเรื่อง EQ [Emotion Quotient] “โลมาร่าเริง”

อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ คือการฝึกลูกให้มีทักษะเพื่อจัดการกับ “อารมณ์” ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเล่มนี้ คุณโลมานิสัยร่าเริงจะชวนเด็กๆไปฟังนิทานดีๆแฝงแง่คิดที่ให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง, การตระหนักรู้ความชอบของตน,รับรู้ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น,การจัดการอารมณ์พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับตนเอง พร้อมจัดการความขัดแย้งและรู้จักยับยั้งชั่งใจ อ่านนิทานไปก็มีแบบทดสอบสนุกๆให้เด็กๆได้เล่นได้คิดกันไปตลอดทั้งเล่มกันเลยล่ะ
.
Q ตัวที่ 4 กันบ้าง กับนิทานเรื่อง IQ [Intelligence Quotient] “นกฮูกหัวไว”

ฝึกลูกให้มีทักษะแก้ปัญหาเป็น เก่ง ฉลาด ใช้เหตุผล นิทาน IQ เล่มนี้ คุณลุงนกฮูกหัวไวจอมฉลาดจะพาเด็กๆไป เรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์,พืช,รูปทรงเลขาคณิตพื้นฐาน, ความสามารถในการจำแนกสิ่งที่เหมือนและต่าง การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบจำนวน หนักเบา ความสามารถในการจัดลำดับภาพต่อเนื่อง(โดมิโน่) การคิดเชื่อมโยง(ภาพเงา) ความเข้าใจด้านแบบรูปสัมพันธ์(อนุกรม) รู้จักสังเกตทิศทาง มุมมอง ซึ่งการฝึกฝนทักษะ IQ จะทำให้เด็กๆเติบโตไปด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆเป็นอัจฉริยะตัวน้อย การฝึกด้าน IQ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้จริงๆ

อ่านนิทาน

Q ตัวที่ 5 ในชุดนิทาน 7Q กับเรื่องนี้เลย! MQ [Moral Quotient] “ยีราฟใจดี”

ฝึกลูกให้มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เล่มนี้คุณยีราฟใจดีแสนน่ารักจะพาเด็กๆไปเปิดใจยอมรับความคิดที่หลากหลาย,เรียนรู้ความต้องการของผู้อื่น,การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น, มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น,เคารพกฏระเบียบ สิทธิหน้าที่พลเมือง, การรู้จักอดทนและรอคอย,สำนึกรู้ถูกผิดและกล้าพูดความจริง เพราะเชื่อว่าการมีคุณธรรม จะส่งเสริมให้เด็กๆเติบโตเป็นคนที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต Q ตัวนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังความคิดดีๆให้กับเด็กๆทุกคน สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับลูกน้อย
.
Q ตัวที่ 6 กับเรื่อง PQ [Play/Physical] “ช้างน้อยจอมพลัง” ฝึกลูกให้ใช้ความรู้สร้างสุขอนามัยที่ดีผ่านการเล่นสนุกการดูแลสุขภาพทั้งอาหารและการออกกำลังกายถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับลูกน้อย กับทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานที่ควรทำตามให้ครบ เช่นเรื่องการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ,กินอาหารให้พอดีกับความต้องการทางโภชนาการ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ,การเล่นฝึกทักษะสังคมเรื่องการวางแผน การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความมีน้ำใจกับผู้อื่น,การเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก,การเล่นเพื่อฝึกจินตนาการและการดูแลร่างกายให้สะอาด

นิทานเด็ก
มาถึง Q ตัวสุดท้ายกันแล้ว กับ SQ [Social Quotient] “เพนกวินเพื่อนเยอะ”

เชื่อว่าความสุข และรอยยิ้มของลูกน้อย คือความสุขของพ่อแม่เช่นกัน ดังนั้นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญที่จะเสริมสร้างให้ลูกน้อยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคือการฝึกลูกให้เข้าถึงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี นิทานเล่มนี้จะเล่าเรื่องของคุณเพนกวินที่เป็นคนมีเพื่อนเยอะมากๆ เพราะเพนกวินมีการแสดงออกกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ความจริงใจกับผู้อื่น การกล้ายอมรับผิด การรู้จักรับฟังความคิดเห็น ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ซึ่งทักษะในด้านนี้มีผลสำคัญในการเติบโตของลูกน้อยในวัยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การชีวิตกับผู้อื่นอย่างแท้จริง เล่มนี้จึงไม่ควรพลาดที่จะให้ลูกๆได้ฝึกแบบทดสอบกัน
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับชุดนิทาน 7Q ที่เรานำมาแนะนำ ซึ่งถือว่าทุกเล่มมีเนื้อหาที่น่าเรียนรู้และสามารถฝึกทักษะให้ลูกน้อยในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาหนังสือดีๆในการพัฒนาทักษะลูกน้อยอยู่ล่ะก็ ชุดนี้ บอกเลยว่า “ดีมากๆๆๆๆ” เลยล่ะค่ะ ^^

ขอบคุณเนื้อหา จาก B2S

ขออนุญาตใช้เนื้อหา