สร้าง สมองลูกด้วย สองมือ พ่อแม่

Home / พัฒนาการลูก / สร้าง สมองลูกด้วย สองมือ พ่อแม่

สร้าง  สมองลูกด้วย สองมือ พ่อแม่

พ่อแม่ลูก

เด็กสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการดีที่สุดในช่วงอายุ 3 ขวบแรก ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความฉลาดของลูกประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน ทั้งเรื่องของพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยสร้างความฉลาดให้แก่ลูก

กิจกรรมดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำกับลูกมีมากมายหลายอย่าง เช่น คุยกับลูกบ่อยๆ ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทารก อ่านหนังสือนิทานสนุกๆ ให้ลูกฟัง ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นและออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างอิสระ นับเลข วาดรูป หรือร้องเพลงเล่นกับลูก จัดมุมอ่านหนังสือหรือมุมกิจกรรมเล็กๆ ที่บ้าน หมั่นชมและกอดให้กำลังใจลูกอยู่เสมอด้วยความรักและความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ เชื่อเถอะว่าลูกเราจะเป็นเด็กฉลาดสมองดี และมีความสุข โดยไม่ต้องส่งไปเรียนเสริมทักษะใดๆ เพิ่มเลยค่ะ

ที่มาเรื่องจากนิตยสาร

real parenting

ขออนุญาตใช้เนื้อหา