ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง

Home / พัฒนาการลูก / ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณพ่อคุณแม่ทุกคน ต้องการให้ลูกที่เกิดมา มีพัฒนาการ ตลอดจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังจากที่คลอด ออกมาแล้ว โดยจากการวิจัย ของแพทย์พบว่า ปัจจัยที่จะเป็น ตัวกำหนดคุณภาพ ของทารกในครรภ์ มีหลายประการ เช่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ให้มีสุขภาพที่ดี ฯลฯ

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ – ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพ ของทารกในครรภ์ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

•ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจาก คุณพ่อและคุณแม่ไปสู่ ทารกในครรภ์ โดยปัจจัยทางพันธุกรรมนี้เองจะเป็นตัวกำหนด รูปร่าง สีผิว หน้าตา ขนาดความสูง หรือแม้แต่ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนนิสัยใจคอ และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับได้ว่าพันธุกรรม เป็นส่วนสำคัญ ต่อการกำหนดคุณภาพของทารก อาจจะเรียกได้ว่าเด็กจะฉลาดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับยีนที่พ่อแม่มอบให้มา
•อาหาร นอกจากพันธุกรรมแล้ว สิ่งที่จะกำหนดคุณภาพของทารกคืออาหาร เพราะในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นั้น ทารกก็จะไดัรับสารอาหาร ผ่านทาง สายสะดือจากคุณแม่ ซึ่งสารอาหารที่จะเสริมสร้างสติปัญญา และความเฉลียวฉลาด ของทารก คือสารอาหารจำพวกโปรตีน เนื้อ นม ไข่ เป็นไปได้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรจะดื่มนมอย่างน้อย วันละ 3-4 แก้ว รับประทานไข่ไก่วันละ 1 ฟอง และรับประทานประเภท เนื้อปลาให้มาก ๆ เพราะหากในระหว่าง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ก็อาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ด้วย ดังนั้น อาหารจึงเป็นตัวกำหนดให้ทารกมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดี และมีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ
•สิ่งแวดล้อม ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนด พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อ จิตใจ และอารมณ์ หากคุณแม่ ที่กำลังตั้งครรภ์มีอารมณ์ไม่ดี ก็จะส่งผลถึงเด็กในครรภ์ได้ อาจทำให้เด็ก มีความก้าวร้าว ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรอยู่ในที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ เช่น ไม่มีเสียงดังหนวกหู ไม่อยู่ในสถานที่แออัด เพราะจะทำให้มี จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีอารมณ์ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กมีสภาพจิตใจดีไปด้วย

ขอขอบคุณ New -Parenting

ขออนุญาตใช้เนื้อหา