นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท จัดสัมมนา รอบรู้เรื่องโภชนาการ เพื่อพัฒนาการลูกรักวัยก่อนเรียน

Home / พัฒนาการลูก / นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท จัดสัมมนา รอบรู้เรื่องโภชนาการ เพื่อพัฒนาการลูกรักวัยก่อนเรียน

นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท จัดสัมมนา รอบรู้เรื่องโภชนาการ เพื่อพัฒนาการลูกรักวัยก่อนเรียน

สุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก

นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ทดร. นพวรรณ ชินะโชติ รศ. นพ. สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ และ หนิง ศรับฉัตร จีระแพทย์

…..แพทย์แนะ “เด็กควรได้รับน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงวัย 6 เดือนแรก หลังจากนั้นควรให้อาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัยควบคู่กับการให้นมแม่จนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่านั้น”

…..นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท โดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนมผงสำหรับเด็กวัย 1 – 6 ปี จัดสัมมนาสำหรับสื่อมวลชนในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องโภชนาการเพื่อพัฒนาการลูกรักวัยก่อนเรียน” เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในเรื่องโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กวัย 1 – 6 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้า-หน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมด้วย ดร. นพวรรณ ชินะโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา และคุณจันทรา โรจน์เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์โภชนาการเด็กโต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ณ เดอะ เทรเชอรี่ เกษรพลาซ่า

…..คุณจันทรา โรจน์เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์โภชนาการเด็กโต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เด็กวัย 1 – 6 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อาทิ เริ่มเดิน เริ่มพูด เริ่มเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนใหม่ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่ลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆ และพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างเต็มที่ นมผงตราหมี จึงมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กวัย 1 – 6 ขวบเพื่อพัฒนาการไร้ขีดจำกัดสำหรับเด็กในวัยดังกล่าว”

…..รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “สุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้ว ก็ช่วยให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ดี” และเสริมว่า
“นมแม่เป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีที่สุด เพราะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์และคุณค่าจำเพาะด้านสารอาหารที่จำเป็น องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า เด็กควรได้รับนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน หลังจากนั้นจึงให้นมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น”

 

นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ทรศ. นพ. สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…..“ส่วนประกอบของนมผงที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดของประเทศไทย สำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป   มีหลายชนิด อาทิ จุลินทรีย์โพรไบโอติก ใยอาหาร ดีเอชเอ (DHA) และ เออาร์เอ (ARA) โอเมก้า 3 โอเมก้า 6
โดยมีประโยชน์ดังนี้ จุลินทรีย์ต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ป้องกันการติดเชื้อ และลดอาการท้องผูกท้องเสียในเด็ก ใยอาหาร ทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ทำให้จุลินทรีย์นั้นแข็งแรง ส่งผลให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีและขับถ่ายได้เป็นปกติ ดีเอชเอ และ เออาร์เอ ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 กรดไขมันจำเป็น โดยโอเมก้า 3 เป็นสารตั้งต้นในการสร้างดีเอชเอ ส่วน
โอเมก้า 6 เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเออาร์เอ” รศ. นพ. สังคม กล่าว

 

นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ทหนิง ศรัยฉัตร จีระแพทย์ คุณจันทรา โรคจน์เจริญศักดิ์ รศ นพ. สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

มร. เดวิด เพททินาริ และ ดร. นพวรรณ ชินะโชติ

…..ดร. นพวรรณ ชินะโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แนะนำว่า “สิ่งที่คุณแม่ควรคำนึงถึงหากต้องการเลือกซื้อนมผงสำหรับลูกวัย 1 – 6 ปี คือ หนึ่ง เด็กควรได้รับสารอาหารแต่ละชนิดในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย และสมอง อาทิ จุลินทรีย์โพรไบโอติก ควรมีอย่างน้อย 1,000,000 โคโลนีต่อผลิตภัณฑ์ 1 กรัม ดีเอชเอ และเออาร์เอ ต้องได้รับในปริมาณที่สมดุล โดยต้องมีสารอาหารสองตัวควบคู่กัน จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใยอาหาร และกรดไขมันจำเป็น สอง คุณแม่ควรอ่านฉลากข้างกล่องและทำความเข้าใจก่อนซื้อทุกครั้งว่าคุณค่าทางโภชนาการที่ติดอยู่ข้างกล่องนั้น คิดต่อกี่หน่วยบริโภคหรือกี่แก้ว อาทิ หากต้องการให้ลูกได้รับปริมาณสารอาหารนั้นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม ต้องให้ลูกดื่มวันละกี่แก้ว เพราะบางครั้งการดูโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด ก็อาจทำให้เข้าใจไม่ถูกต้องได้”    

              

…..นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท สูตรใหม่ ในปริมาณ 1 แก้ว มีส่วนประกอบสำคัญ คือ จุลินทรีย์ โพรไบโอติก แอล-โพรเทคทัส (L-PROTEXTUS) ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ 2 ชนิด คือแล็กโทบาซิลลัส  พาราคาเซอิ และบิฟิโดแบคทีเรีย ลองกัม ค้นคว้าวิจัยโดยศูนย์วิจัยเนสท์เล่ (Nestlé Research Center)  ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีในปริมาณ 4.7 ร้อยล้านโคโลนี อีกทั้งยังมี พรีไบโอวัน (PREBIO 1) ใยอาหารจากธรรมชาติ ในปริมาณ 4% ของปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวัน พร้อมด้วย ดีเอชเอ (DHA) ในปริมาณ 18 มก. และเออาร์เอ (ARA) ในปริมาณ 4 มก. โดยมีทั้งสององค์ประกอบในสัดส่วนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี โอเมก้า 3 ในปริมาณ 150 มก. และโอเมก้า 6 ในปริมาณ 1,314 มก. ซึ่งสัดส่วนเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป” ดร. นพวรรณ กล่าว

 

นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ทคุณจันทรา โรจน์เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์โภชนาการเด็กโต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

…..นมผงตราหมี ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ชาวไทยจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 78 ปี จึงทุ่มเทด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพและคุณประโยชน์ใน การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กไทย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา