อันตราย ต่อเด็ก จาก บันไดเลื่อน พ่อแม่ ป้องกันได้ !

Home / คู่มือเลี้ยงลูก / อันตราย ต่อเด็ก จาก บันไดเลื่อน พ่อแม่ ป้องกันได้ !

คุณพ่อคุณแม่จะคิดว่าการใช้ บันไดเลื่อน นั้นไม่ต่างอะไรกับการเดินบนพื้นปกติไม่ได้นะคะ คุณ ๆ อาจจะคุ้นเคยกับบันไดเลื่อนเพราะคุณใช้นับพัน ๆ ครั้งแล้ว แต่หากคุณตระหนักและป้องกันไม่ให้ลูกน้อยของคุณเกิดอุบัติเหตุจากบันไดเลื่อนก็จะทำให้ลูกน้อยของคุณปลอดภัยจากอันตรายทั้งหมดได้

ครอบครัวไปช้อปปิ้ง

การใช้บันไดเลื่อนให้ปลอดภัย

– มองการเลื่อนของขั้นบันได ก้าวเท้าเหยียบบนขั้นบันไดโดยเลี่ยงที่จะเหยียบบนเส้นสีเหลือง เพราะตรงเส้นสีเหลืองจะบอกถึงส่วนของขั้นบันไดที่จะแยกออกจากกันเมื่อบันไดเริ่มเลื่อน และอย่าขึ้นบันไดผิดฝั่ง เพราะไม่ใช่แค่คุณจะอายแล้ว มันยังอันตรายมากและอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้

– จับมือลูกไว้ เพราะเด็กอาจจะทรงตัวไม่ได้ดีเท่าคุณ ดังนั้นขอให้คุณจับมือลูกให้แน่น และให้เขายืนอยู่ข้างคุณตลอดเวลา

– อย่านำสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาบนบันไดเลื่อน เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรของคนอื่นแล้ว รถเข็นเด็กหรือรถเข็นตามห้างสรรพสินค้าอาจขวางการทรงตัวบนบันไดเลื่อนของคุณ ทำให้คุณเสียการทรงตัวได้ หากคุณมีรถเข็น คุณควรใช้ลิฟท์

การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บนบันไดเลื่อน

– จับราวบันไดให้แน่น จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียการทรงตัวเมื่อมีใครมาผลักคุณจากด้านหลังหรือด้านข้าง ตามบันไดเลื่อนของรถไฟใต้ดินจะคอยมีเสียงอัตโนมัติคอยเตือนให้จับราวบันไดอยู่เสมอ

– อย่านั่งบนราวบันได เพราะนี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะใช้บันไดเลื่อนในทั่วโลก และมีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทำนี้หลายต่อหลายครั้ง

– อย่าวิ่งทวนการเคลื่อนไหวของบันได อย่าวิ่งขึ้นบันไดที่เลื่อนลง และอย่าวิ่งลงบนบันไดที่วิ่งขึ้น เด็กลายคนพยายามจะวิ่งทวนการเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อน แต่หากมีการสะดุดหกล้มแม้เพียงครั้งเดียว อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรเตือนลูกไม่ให้เล่นกับบันไดเลื่อนเช่นนั้น

การปฏิบัติตัวเมื่อจะเดินลงจากบันไดเลื่อน

– อย่ายืนขวางทางคนอื่นบนบันไดเลื่อน เมื่อก้าวเท้าลงมาแล้ว รีบเดินออกมาจากบันไดเลื่อนทันที หากยืนขวางอยู่จะทำให้ผู้ใช้คนอื่นเดินลงจากบันไดเลื่อนไม่ได้ และอาจทำให้มีการผลักกัน และอาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มลงได้

– ก้าวข้ามซี่ของริมขั้นบันไดเลื่อนไป นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะเด็กที่เท้ายังเล็ก และเท้าอาจติดในขั้นบันไดเลื่อน และอาจเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้

 

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก th.theasianparent.com
ภาพประกอบโดย ทีมงาน Women MThai 

facebook