นมแม่ สารอาหาร สารอาหารในนมแม่ แอลฟา-แล็คตัลบูมิน

เผยบทสัมภาษณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ เผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน + D C L สารอาหารที่พบในนมแม่

Home / คู่มือเลี้ยงลูก / เผยบทสัมภาษณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ เผย แอลฟา-แล็คตัลบูมิน + D C L สารอาหารที่พบในนมแม่

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า นมแม่ นั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูกน้อย เพราะนมแม่ถือเป็นแหล่งโภชนาการที่ให้ประโยชน์ได้ครบถ้วนที่สุด โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) ก็ยังแนะนำว่า นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก และยังแนะนำให้คุณแม่ใช้นมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว สำหรับทารกอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อลูกน้อย และยังถือเป็นภูมิคุ้มกันแรกที่ทารกจะได้รับ และยังเสริมสร้างพัฒนาการและสมองลูกอีกด้วย

จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms. (1) ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยาตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ “สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน”ว่า สารอาหาร “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาท ช่วยเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาสมอง

(1) Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore  2015: 41

และนอกจากนั้น ยังพบว่า ทารกที่ได้รับนมแม่ อย่างสม่ำเสมอและครบวัย จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นั่นเพราะในน้ำนมแม่ประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ลูกน้อยจะได้รับซึ่งประกอบไปด้วย โปรตีน , ไขมัน , คาร์โบไฮเดรท รวมทั้งวิตามินที่เหมาะกับความต้องการของลูกน้อยอีกด้วย

ผนึก3 สารอาหารสำคัญในนมแม่ D C L (DHA, Choline, Lutein) ช่วยพัฒนาสมอง

ใหม่ ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญ ในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ที่นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกัน 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ &โคลีน, โคลีน & ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก (2)

2. Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support
of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95.