หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ความต่างที่ต้องสอน

Home / คู่มือเลี้ยงลูก / หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ความต่างที่ต้องสอน

หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ความต่างที่ต้องสอน

วัน
เรื่องวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห์ เป็นเรื่องที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ เพราะเป็นบันไดให้เด็กๆ เข้าใจความแตกต่างของวันต่างๆ  เช่น วันอาทิตย์ได้ไปเที่ยวกับพ่อ ส่วนวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนแล้วนะ และเป้าหมายของการรู้จักวันในสัปดาห์ก็เพื่อให้ลูกๆ ได้เรียนรู้การวางแผนหรือจัดตารางเวลาได้ด้วยตัวเอง แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น มาดูวิธีฝึกขั้นต้นง่ายๆ กันก่อน

• แปะกระดาษสีเรียนรู้ความต่อเนื่องของวัน (Paper-Chain Day) ลูกวัยนี้ยังไม่เข้าใจลำดับวันก่อนหลังหรอก เขายังไม่เข้าใจหรอกว่าวันจันทร์จะมาก่อนวันพุธ แต่เขาเข้าใจและเรียนรู้เรื่องความต่อเนื่องได้ ตัดกระดาษสีแทนวันที่ต่างกัน เมื่อจบแต่ละวันก็ให้เขาแปะกระดาษสีลงบนกระดาษต่อๆ กันไปเป็นทอดๆ “โอ้โห ดูสิ วันผ่านไป แถวกระดาษของเราก็ยาวขึ้นอีก”

• นับวันถอยหลัง (Calendar Countdown) ใช้โอกาสที่จะมีวันพิเศษของครอบครัว อย่างเช่น ปาร์ตี้ครบรอบวันเกิดของสมาชิกในบ้าน หรือจะมีทริปเที่ยวทะเลลัลล้า มาเรียนรู้วันกัน หาปฏิทินที่มีช่องใหญ่ๆ แปะไว้ในที่ที่เห็นง่ายๆ ทำสัญลักษณ์ปฏิทินตรงวันพิเศษ จากนั้นทั้งคุณและลูกก็ช่วยกันนับถอยหลังที่ละวัน โดยให้ลูกระบายสีในช่องวัน (สีที่เป็นตัวแทนของวันนั้น) ที่ผ่านไป

• ร้องเพลง ชวนกันร้องเพลงโดยใส่ชื่อวันทั้งเจ็ดวันแต่เปลี่ยนทำนองตามใจฉันนี่แหละ

ขอขอบคุณบทความดีดีจากนิตยสาร Real Parenting

madamrak