หยุด ยาคุมกำเนิด นานแค่ไหนก่อน มีลูก?

Home / คุณแม่มือใหม่ / หยุด ยาคุมกำเนิด นานแค่ไหนก่อน มีลูก?

ฉันต้องหยุดกิน ยาคุมกำเนิด นานแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มพยายาม มีลูก ?

คำตอบ: ยาคุมกำเนิดส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ถึง 99% หากใช้อย่างถูกต้อง แต่บางครั้งคุณผู้หญิงก็อาจตั้งครรภ์ได้ในระหว่างที่กินยาคุมกำเนิด เช่นในกรณีที่ลืมกินยาบ่อย หรือใช้ยาอื่น ๆ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง

ยาคุม

อันตรายไหมหากกินยาคุมกำเนิดขณะตั้งครรภ์
ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว และวางแผนที่จะมีลูก คุณควรหยุดใช้ยาคุมกำเนิดทันที แต่ถ้าคุณกินยาคุมกำเนิดเข้าไปแล้วก่อนที่จะรู้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ก็อย่ากังวลไป เพราะตัวยาไม่น่าส่งผลต่อเด็กในครรภ์หรือเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร

งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Paediatric and Perinatal Epidemiology ในปี 2008 ได้ทำการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้หญิง 92,719 คนเกี่ยวกับการรับประทานยาคุมกำเนิดในระหว่างตั้งครรภ์

ผู้หญิง 1,102 คน (1.2%) จากจำนวนผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าได้กินยาคุมกำเนิดระหว่างที่ตนกำลังตั้งครรภ์

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบสูตรผสมระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน (COC) หรือแบบโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว (POC) ในช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยา

เมื่อพิจารณาตามอายุของกลุ่มตัวอย่างและการสูบบุหรี่พบว่า ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และผู้หญิงที่สูบบุหรี่และใช้ยาคุมกำเนิดระหว่างตั้งครรภ์ ทารกจะมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น แต่ปัจจัยและผลดังกล่าวก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ

กล่าวโดยสรุปได้ว่าไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าการกินยาคุมกำเนิดก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์จะเป็นสาเหตุทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กในครรภ์สูงขึ้น

ที่มาจาก th.theasianparent