โฉมหน้า สาวงามทั้ง 44 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2008

Home / Scoop คนดัง / โฉมหน้า สาวงามทั้ง 44 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2008

 

เกาะติดกระแส ความเคลื่อนไหว การประกวด
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008 ประจำปี 2551 ได้ที่นี่ค่ะ

 

 
44 สาวงาม เริ่มกิจกรรมวันแรก เดินทางไปที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ บ้านศรีนครินทร์ ชุมชนกองขยะหนองแขม พุทธมณฑลสาย 3 คลิกเลย!

 


     มาแล้ว โฉมหน้า สาวงามทั้ง 44 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย มาดูภาพของพวกเธอในวันที่เดินทางมาถ่ายทำ VTR เพื่อใช้ประกอบในการประกวด(ภาพและชื่อจากซ้ายไปขวา)

 

 

 

หมายเลข ๑ ทอปัด คำนึงการ(นิว) ๑๙ ปี ๒๙.๕-๒๕-๓๔ สูง ๑๖๔ หนัก ๔๖ ป.ตรี ปี ๒ สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (สมุทรปราการ)

หมายเลข ๒ อรวี จันทนสุรคน(โอชิน) ๒๑ ปี ๓๓-๒๗-๓๕ สูง ๑๗๖ หนัก ๕๔ ป.ตรี ม.กรุงเทพ (สมุทรปราการ)

หมายเลข ๓ ภัคสุภัสส์ เพชรวิวรรธน์(ออม) ๑๙ ปี ๓๓-๒๕-๓๕ สูง ๑๖๘ หนัก ๔๖ ป.ตรี ปี ๑ ม.รังสิต (ราชบุรี)

 

 

หมายเลข ๔ วรมณ ศานติคคนานต์(กอล์ฟ) ๒๒ ปี ๒๙-๒๓.๕-๓๓ สูง ๑๖๙ หนัก ๔๖ ป.ตรี บัญชี ม.Roose Velt University, USA (ปทุมธานี)

หมายเลข ๕ ภีรุกา ประมูล(น้ำว้า) ๒๑ ปี ๓๒-๒๔-๓๗ สูง ๑๗๑ หนัก ๕๐ ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แพร่)

หมายเลข ๖ ทัตชญา สอนมี(กิ๊บ) ๑๙ ปี ๓๓-๒๖-๓๘ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๘ ป.ตรี ปี ๒ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย (ราชบุรี)

 

 

หมายเลข ๗ จีรัญญา บรรจงเกียรติ(กบ) ๑๙ ปี ๓๓-๒๕-๓๖.๕ สูง ๑๖๓ หนัก ๕๓ ป.ตรี ปี ๒ บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๘ ทิพย์สุดา อินทร์พรหม(Joke) ๒๒ ปี ๓๒-๒๕-๓๖ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๑ ป.ตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๙ อรพรรณ สัมมาชีพวิศวกุล(ดีดี้) ๑๙ ปี ๓๒-๒๕-๓๖.๕ สูง ๑๗๐ หนัก ๕๒ Flamingo Hotel ปี ๒ ประเทศมาเลเซีย (กรุงเทพฯ)

 

 

หมายเลข ๑๐ กรกนก กาญจนอุดม(ปลากริม) ๒๐ ปี ๓๓-๒๔-๓๕ สูง ๑๖๗ หนัก ๔๘ ป.ตรี ม.กรุงเทพ (นครศรีธรรมราช)

หมายเลข ๑๑ วรรณธณี เบียดขุนทด(กิ๊บ) ๑๘ ปี ๒๙.๕-๒๕-๓๖ สูง ๑๗๕ หนัก ๕๑.๕ ชั้นม.๖ โรงเรียนเมืองคง (นครราชสีมา)

หมายเลข ๑๒ ภีรดา ขจรมาลี(มิ้ง) ๒๒ ปี ๓๓-๒๕-๓๔.๕ สูง ๑๗๐ หนัก ๔๙ ป.ตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต (สมุทรปราการ)

 

 

หมายเลข ๑๓ กวินตรา โพธิ์จักร(แก้ม) ๒๒ ปี ๓๑-๒๔-๓๖ สูง ๑๗๕ หนัก ๕๕ ป.ตรี ปี ๒ ม. กรุงเทพ (ชลบุรี)

หมายเลข ๑๔ ศรัญญา แจ่มคล้าย(เก้) ๒๒ ปี ๓๒-๒๔-๓๖ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๖ ป.ตรี ปี ๔ นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (สมุทรปราการ)

หมายเลข ๑๕ หฤหรรถ กองเมือง(เบียร์) ๑๙ ปี ๓๐-๒๓-๓๕ สูง ๑๗๕ หนัก ๔๙ ป.ตรี ปี ๒ ดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (นนทบุรี)

 

 

หมายเลข ๑๖ ชนัดดา วคินเดชา(นิกกี้) ๒๐ ปี ๓๔-๒๓.๕-๓๖ สูง ๑๗๐ หนัก ๕๐ ป.ตรี ปี ๒ Digital Arts, George Mason University, USA (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๑๗ เบญจรัตน์ ซ้ายสุวรรณ(ยุ้ย) ๑๙ ปี ๓๔-๒๖-๓๘ สูง ๑๗๕ หนัก ๕๗ ป.ตรี ม.ทักษิณ (สงขลา)

หมายเลข ๑๘ วรรณพร เจริญวัฒนะ(อะตอม) ๒๓ ปี ๓๑-๒๔-๓๖ สูง ๑๗๔ หนัก ๔๗.๕ ป.ตรี บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

 

 

หมายเลข ๑๙ ปาริชาติ หาญเวช(ก้อย) ๒๐ ปี ๓๑-๒๕-๓๖ สูง ๑๗๓ หนัก ๕๑ ป.ตรี ปี๒ สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (นครราชสีมา)

หมายเลข ๒๐ อรพรรณ รัดดี(น้ำฝน) ๑๘ ปี ๓๑-๒๕-๓๔.๕ สูง ๑๖๖ หนัก ๔๘ ชั้นม.๖ โรงเรียนพิริยาลัย (แพร่)

หมายเลข ๒๑ สิริพักตร์ อารีย์ประเสริฐกิจ(นุ๊ก) ๑๙ ปี ๓๑-๒๖-๓๖ สูง ๑๖๕ หนัก ๔๗ ป.ตรี ปี ๒ มนุษย์และสังคมศาสตร์ เอกเกาหลี ม.บูรพา (กรุงเทพฯ)

 

 

หมายเลข ๒๒ พรพรรณ อายุวะศรี(น้ำ) ๑๘ ปี ๓๒-๒๔-๓๕ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๐ ปวส. การตลาด เทคนิคพาณิชยการอยุทธยา (พระนครศรีอยุธยา)

หมายเลข ๒๓ งามเนตร หิรัญชนะโชค(เกด) ๒๒ ปี ๓๒-๒๕-๓๕ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๓ ป.ตรี ปี ๑ รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๒๔ นิษฐกานต์ สาธร(แหม่ม) ๒๓ ปี ๓๓-๒๖-๓๗ สูง ๑๗๙ หนัก ๕๙ ป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์บางเขน (นครศรีธรรมราช)

 

 

หมายเลข ๒๕ พัชนิดา ไชยยาศรี(จ๋า) ๒๐ ปี ๓๔-๒๕-๓๕ สูง ๑๗๐ หนัก ๕๐ ป.ตรี ปี ๓ ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่)

หมายเลข ๒๖ ณัฐอร โสภณ(ดาว) ๑๙ ปี ๓๑-๒๗-๓๖ สูง ๑๗๕ หนัก ๕๑ ป.ตรี ปี ๒ ศิลปศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๒๗ ฐานิตชยา สุทธิภักดี(ไลลา) ๑๙ ปี ๓๐.๕-๒๔-๓๘ สูง ๑๖๔.๕ หนัก ๕๕ ป.ตรี ปี ๒ อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ (กรุงเทพฯ)

 

 

หมายเลข ๒๘ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล(กระติ๊บ) ๒๐ ปี ๓๑-๒๔-๓๓ สูง ๑๖๘ หนัก ๔๘ ป.ตรี ปี ๒ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร (สงขลา)

หมายเลข ๒๙ พิมพ์ จันทรางกูร(พิมพ์) ๒๒ ปี ๓๐.๕-๒๔.๕-๓๕.๕ สูง ๑๖๕ หนัก ๕๐ ป.ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๓๐ ปิยะภรณ์ ดีจริง(เดียร์) ๑๙ ปี ๒๙-๒๔-๓๗ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๗ ป.ตรี ปี ๒ เศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (นครราชสีมา)

 

 

หมายเลข ๓๑ นัทชา วรจรรยากุล(ดิวดี้) ๑๘ ปี ๓๐-๒๗-๓๗ สูง ๑๖๔ หนัก ๔๗ ป.ตรี ปี ๑ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี)

หมายเลข ๓๒ ซาบรีน่า เชเฟอร์(บี) ๑๙ ปี ๓๐-๒๓-๓๕ สูง ๑๖๘ หนัก ๔๙ ปวส.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ภูเก็ต)

หมายเลข ๓๓ พีรญา วงศ์สุรเศรษฐ์(มด) ๒๓ ปี ๓๒-๒๗-๓๘ สูง ๑๖๔ หนัก ๕๙ ป.ตรี ปี ๔ บริหารธุรกิจการตลาด วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (นครปฐม)

 

 

หมายเลข ๓๔ พัชรวรัมอร สิงห์สมบุญ(พี) ๑๙ ปี ๓๑-๒๕-๓๗ สูง ๑๖๗ หนัก ๕๒ ป.ตรี ม.มหิดลอินเตอร์ (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๓๕ อาภัสพร แสงทอง(กวาง) ๒๒ ปี ๓๒-๒๔-๓๕ สูง ๑๖๙ หนัก ๔๙ ป.ตรี ปี ๔ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๓๖ อัจฉราภรณ์ อินทรสกุล(โบว์) ๑๙ ปี ๓๓-๒๕-๓๖.๕ สูง ๑๗๐ หนัก ๕๕ ป.ตรี ปี ๒ เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (พะเยา)

 

 

หมายเลข ๓๗ กัลย์ธิดา ทาดะ(ลูกปลา) ๒๔ ปี ๓๒-๒๖.๕-๓๕ สูง ๑๖๗ หนัก ๕๕ ป.ตรี อักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ โทฝรั่งเศส ม.AYOYAMA GAKUIN TOKYO (กรุงเทพฯ)

หมายเลข ๓๘ จิรสุดา คุณชน(จุ๊บจุ๊บ) ๒๓ ปี ๒๙-๒๓-๓๔.๕ สูง ๑๖๖ หนัก ๔๓.๕ ป.ตรี ปี ๔ มนุษย์ศาสตร์ ม.รามคำแหง (นครศรีธรรมราช)

หมายเลข ๓๙ ระพีพรรณ พรรณะ(อัญ-อัญ) ๒๓ ปี ๓๓-๒๕-๓๖ สูง ๑๗๒ หนัก ๕๐ ป.ตรี ม.มหาสารคาม (ขอนแก่น)

 

 

หมายเลข ๔๐ กัญญาพัชร เทือกศิริ(เมษา) ๒๐ ปี ๓๕-๒๕-๓๕ สูง ๑๗๓ หนัก ๕๑ ป.ตรี ปี ๑ บริหารธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว ม.ฟาร์อิสเทิร์น (เชียงราย)

หมายเลข ๔๑ รัตน์ระวี ศุภนคร(กุ๊กกิ๊ก) ๒๐ ปี ๒๙-๒๕-๓๔ สูง ๑๖๙ หนัก ๔๙ ป.ตรี ปี ๔ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย (สิงห์บุรี)

หมายเลข ๔๒ สุพนิตา เกษะโกมล(จ๊อบ) ๒๔ ปี ๓๓-๒๕-๓๗ สูง ๑๖๘ หนัก ๕๑ ป.ตรี ม.มหิดลนานาชาติ (กรุงเทพฯ)

 

 

หมายเลข ๔๓ เมทินี สิริภัทรกมล(เม) ๒๒ ปี ๓๓.๕-๒๒.๕-๓๓.๕ สูง ๑๗๑ หนัก ๔๙ ป.ตรี การท่องเที่ยวการจัดการภาคบริการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ภูเก็ต)

หมายเลข ๔๔ อนัญญา ชินแสงชัย(หมิว) ๑๙ ปี ๒๙-๒๔.๕-๓๕ สูง ๑๖๙ หนัก ๔๖ ป.ตรี ปี ๓ จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ)

 

ภาพจาก : http://mtu.ch7.com

 

** รวมข่าวความเคลื่อนไหว ของการประกวด  มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551**

 

 

– นักเทนนิส – สาวอักษรจุฬาฯ – พยาบาล ประชัน  MTU 2008 

 

 –  ภาพ บรรยากาศการ รับสมัคร ผู้เข้า ประกวด มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551

 

–  แห่สมัครนางงาม ที่กองประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ล้นทะลัก318คน

 

– มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปีนี้ งดแต่ง ชุดว่ายน้ำ

 

– อุ่นเครื่อง Miss Universe 2008

 

 

 

 

 

*********

       เริ่มต้นกันด้วย คุณจำได้ไหมว่า เหล่านางงาม ที่ครองตำแหน่ง มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปีที่ผ่านมา มีใครกันบ้าง แล้วเหล่า นางงามเหล่านั้น ตอนนี้เค้าไปทำอะไร อยู่ที่ไหนกันบ้างแล้ว มาดูกันเลยค่ะ

 

 

กวาง ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2550

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวฟ้ารุ่ง ยุติธรรม (กวาง) 
อายุ :  19 ปี 
สัดส่วน :  33-24-33 
ส่วนสูง :  179 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  54 กิโลกรัม 
จังหวัด : ปทุมธานี
 
การศึกษา :  ปริญญาตรี ปี 2 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เอกอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

 

 


 
    ชาม อรวรินธ์ โอสถานนท์

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2549

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอรวรินธ์ โอสถานนท์ (ชาม) 
อายุ :  19 ปี 
สัดส่วน :  33-23-36 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  52 กิโลกรัม
การศึกษา :  กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ปี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน :  นักศึกษา

 

 

 

 

 

 


  น้อด ชนันภรณ์ รสจันทน์  

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2548

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวชนันภรณ์ รสจันทน์ (น้อด) 
อายุ :  24 ปี 
สัดส่วน :  33-25-37 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  50 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ประถมศึกษา: โรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
มัธยมศึกษาตอนปลาย: Francis Lewis High School, New York, USA
ปริญญาตรี: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน :  นักบินฝึกหัด ของสายการบินแอร์เอเชีย
ความสามารถ :  ด้านภาษา: พูดได้ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เยอรมัน และอิตาเลียน
ด้านกีฬา: ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ในรายการจูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่ซานดิเอโก ปี 2534 – 2538 

 

 

 

 

 
   เอมมี่ มรกต  กิตติสาระ

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2547

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวมรกต เอมมี่ กิตติสาระ (เอมมี่) 
อายุ :  23 ปี 
สัดส่วน :  34-24-35 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  51 กิโลกรัม
การศึกษา :  ปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ BRUNEL & MIDDLESEX UNIVERSITY

กำลังศึกษา Design Marketing, Raffle Design Institute
 
ปัจจุบัน :  นักแสดง 
ผลงาน :  หลงทางรัก, สิงห์มอเตอร์ไซค์กับยายตัวแสบ, ฟ้ากระจ่างดาว, เหล็กไหล, ด้วยแรงแห่งรัก 

 

 

 

 


  เจี๊ยบ เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์  

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2546

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ) 
อายุ :  22 ปี 
สัดส่วน :  33-29-38 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  57 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการวางแผนภาคและเมือง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ปัจจุบัน :  นักศึกษา

 

 

 

 
   ลูกจัน จันจิรา จันทร์โฉม

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2545

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจันจิรา จันทร์โฉม (ลูกจัน) 
อายุ :  24 ปี 
สัดส่วน :  35-25-36 
ส่วนสูง :  171 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  52 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เอกเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปัจจุบัน :  พนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ผลงาน: ฝนใต้, หลงทางรัก, ค้นรักสุดขอบฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 


    อ้วน วรินทร ผดุงวิถี

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2544

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววรินทร ผดุงวิถี (อ้วน) 
อายุ :  29 ปี 
สัดส่วน :  32-25-36 
ส่วนสูง :  173 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  55 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี: วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
ปัจจุบัน :  ดำเนินธุรกิจส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 
    เหน่ง กุลธิดา เย็นประเสริฐ (

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2543

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาว กุลธิดา เย็นประเสริฐ (เหน่ง) 
อายุ :  27 ปี 
สัดส่วน :  33-25-35 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  49 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน :  พนักงานต้อนรับ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 


คลิปวีดีโอการประกวด Miss Universe

 

 
Miss Universe 

 

  


Miss USA หกล้มกลางเวที Miss Universe 

 

  


Miss Universe 2007 สาวๆ จากเวที มิสยูนิเวิร์ส 

 

 

 


ภาพการประกวด Miss Universe

 

สวย เซ็กซี่ กับผู้เข้าประกวด Miss Universe 2007

 

  

มาดูสิว่าmiss universe word ตั้งแต่ปี1998ถึง2549 ใครสวยกว่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

สาวงาม Miss Universe 2007 คนล่าสุดจ้า “Miss Japan”

 

 

 

ดูภาพ Miss Universe ต่อ


 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา