เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Home / Scoop คนดัง / เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เผยโฉมหน้า ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 65

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายพงศ์เกษม   สัตยาประเสริฐ(กาย)     คณะเศรษฐศาสตร์   ปี 1

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวพัชรัตน์   ชวาลดิฐ  (กี้)   คณะ SIIT(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) ปี 4 หัวหน้าลีด

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวจันทมาศ    เศรษฐจินดาเลิศ (จอย)   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ภาคภาษาอังกฤษ  ปี 3

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวแคซแซนดรา   สาธิกานนท์(ดิววี่)   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 1

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายสมิทธิ์   รัตนสวรยา (ปิง)   คณะเศรษฐศาสตร์   ปี 1

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวพินทุอร   อุทัยวรรณ์(พลอย)   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 3

 

หลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวมุกดา   กิติสุวัฒน์(หมิว)   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายเบญจ   นครชัย(เบน)      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ปี 2

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายวรยศ   เลิศวนางกูร(เบิร์ด)   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ  ปี 3

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายจิรวัฒน์   รัตนสุวงศ์ชัย (แบงค์)   คณะนิติศาสตร์   ปี 2

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวคีตวัรย์   แผนสมบูรณ์(แพร)    คณะศิลปกรรมศาสตร์  ปี 2

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นางสาวกมลชนก   สุทธิโก(โบ)   คณะสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์   ปี 2

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

นายวรินทร์   สุธรรมสมัย(โบ๊ท)    คณะ SIIT(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) ปี 4

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

ทีมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

ทีมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65

 

 

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

 

ทีมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65

 

 


 

ดูฝั่ง ทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลีดเดอร์ จุฬาลงกรณ์

 

เผยโฉมหน้า ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 65

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 65 
 
………………………………………………………………………………………………………

ลูกหนังประเพณีฯ ครั้งที่ 64 ศึกสายเลือด ระหว่าง จุฬาฯธรรมศาสตร์
เก็บตก ภาพบรรยากาศ งานบอลเมื่อปี ที่ผ่านมา 
 คลิกคลิก ชมการโฉมหน้าชัด ๆ ของหลีดเดอร์ จุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64


งานคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกว่าจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวย และสง่างามอยู่หน้าแสตนด์เชียร์ได้ ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ
 
งานคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 64       และกว่าจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวย และสง่างามอยู่หน้าแสตนด์เชียร์ได้ ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ คลิก คอมเมนท์เดือด!!! กับบรรยากาศของฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 63


 
 
ใครพลาดงานมันส์ๆอย่างนี้น่าเสียดายแย่