เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / Scoop คนดัง / เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เผยโฉมหน้า ผู้นำเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 65


น.ส.ภัทราภา พัฒนาภรณ์ (ใบเตย) นิติศาสตร์ ปี 1


นายวิทวัส เศวตภานุ (เบนซ์) จิตวิทยา ปี 3

 
น.ส.ภาสร เสาวรัติธาดา (บิว) นิเทศศาสตร์ ปี 2


น.ส.วรกานต์ ศิริทรัพย์สถิตย์ (แฟง) นิเทศศาสตร์ ปี 2


นายปิยวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (ฟาร์ม) วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4


น.ส.ฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช (หงส์) นิเทศศาสตร์ ปี 2


น.ส.รัสวดี ควรทรงธรรม (กุ๊ก) รัฐศาสตร์ ปี 2


น.ส.สุฑาทิพย์ สุรธรรมวิทย์ (กุ๊งกิ๊ง) พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2


นายธีรเดช เมธาวรายุทธ (เล็ก) วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1


น.ส.วุฒิวดี วุฒิชัย (พาย) ศิลปกรรมศาสตร์ ปี 1


นายบารมี เจริญวงษ์ (เพชร) สหเวชศาสตร์ ปี 3


นายทวีศักดิ์ กรึงไกร (ปุ้ม) อักษรศาสตร์ ปี 2


นายสมิทธิ ลิขิตมาศกุล (อู๋) นิเทศศาสตร์ ปี 1
เป็นไงคะ โฉมหน้าเชียร์ลีดเดอร์ทั้ง 13 คนของจุฬาฯ 
สูสีกับทางฝั่งของธรรมศาสตร์น่าดูเลยมั้ยคะ 
รางวัล Popular Votes
นางสาวปณิดา พีรวณิชกุล (ป้อ) วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4


รางวัลจุฬาฯ น่ารัก หญิง
น.ส.ปาริสา พิชิตมาร (อินซ์) นิเทศศาสตร์ ปี 1


รางวัลจุฬาฯ น่ารัก ชาย
นายพงศกร โกมุทผล (วิน) ทันตแพทยศาสตร์ ปี 3

 
 
รางวัลขวัญใจพี่ลีดฯ เก่า หญิง
น.ส.จุฑามาศ แจ้งเจียม (ปอม) นิเทศน์ศาสตร์ ปี 2


รางวัลขวัญใจพี่ลีดฯ เก่า ชาย
นายรัตนศักดิ์ บุญถนอมวงศ์ (หนึ่ง) วิศวกรรมศาสตร์ ปี 4  

 

 

 

 


 

 

ดูฝั่ง ทีมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์

 

ทีมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65

 

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65

  

………………………………………………………………………………………………………

ลูกหนังประเพณีฯ ครั้งที่ 64 ศึกสายเลือด ระหว่าง จุฬาฯธรรมศาสตร์
เก็บตก ภาพบรรยากาศ งานบอลเมื่อปี ที่ผ่านมา 
 คลิกคลิก ชมการโฉมหน้าชัด ๆ ของหลีดเดอร์ จุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64


งานคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกว่าจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวย และสง่างามอยู่หน้าแสตนด์เชียร์ได้ ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ
 
งานคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ แห่ง จุ ฬาลงกรณ์วิทยาลัย
และกว่าจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวย และสง่างามอยู่หน้าแสตนด์เชียร์ได้ ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ คลิก คอมเมนท์เดือด!!! กับบรรยากาศของฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 63


 
 
ใครพลาดงานมันส์ๆอย่างนี้น่าเสียดายแย่