ผู้นำเชียร์ ลีดเดอร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66

Home / Scoop คนดัง / ผู้นำเชียร์ ลีดเดอร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66
โฉมหน้า ผู้นำเชียร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 66


    
มาดูบรรยากาศการคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  พร้อมโฉมหน้า ผู้ได้รับคัดเลือกเลยจ้า


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66

ผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายหญิง


ผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66

ผู้ได้รับคัดเลือกฝ่ายชาย


แจน รวิอร เหลียงกอบกิจ

แจน รวิอร เหลียงกอบกิจ

แจน รวิอร  เหลียงกอบกิจ  สังคมวิทยาฯ ปี 2


จีน นัชชา ศิริสันติธรณ์

จีน นัชชา ศิริสันติธรณ์

จีน นัชชา  ศิริสันติธรณ์  รัฐศาสตร์ ปี 2


จูน ชัญญา มาอุทธรณ์

จูน ชัญญา มาอุทธรณ์

จูน ชัญญา  มาอุทธรณ์ วารสารศาสตร์ฯ อินเตอร์ ปี 4


นุช ชญานุตม์ ศิริไชยา

นุช ชญานุตม์ ศิริไชยา

นุช ชญานุตม์  ศิริไชยา  ศิลปกรรมศาสตร์ ปี 1


แพท ณัฐนันท์ โปษกะบุตร

แพท ณัฐนันท์ โปษกะบุตร

แพท ณัฐนันท์  โปษกะบุตร พาณิชยศาสตร์ฯ ปี 4


กฤต หมัดแสละ

กฤต  หมัดแสละ  แพทยศาสตร์ ปี 2


เป้ง ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์

เป้ง ชานนท์  เจียมสกุลทิพย์  เศรษฐศาสตร์ ปี 3


เต๊อ รชต ไกลกังวาร

เต๊อ รชต  ไกลกังวาร  พาณิชยศาสตร์ฯปี 3


วิน กวินทร์ สวัสดิ์ศรี

วิน กวินทร์  สวัสดิ์ศรี  วารสารศาสตร์ฯ อินเตอร์ ปี 3     สรุปรายชื่อผู้นำเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 66 ดังนี้เลยจ้า

  นุช ชญานุตม์  ศิริไชยา  ศิลปกรรมศาสตร์ ปี 1
 แพท ณัฐนันท์  โปษกะบุตร พาณิชยศาสตร์ฯ ปี 4
  จูน ชัญญา  มาอุทธรณ์ วารสารศาสตร์ฯอินเตอร์ ปี 4
  จีน นัชชา  ศิริสันติธรณ์  รัฐศาสตร์ ปี 2
  แจน รวิอร  เหลียงกอบกิจ  สังคมวิทยาฯ ปี 2
  กฤต  หมัดแสละ  แพทยศาสตร์ ปี 2
  วิน กวินทร์  สวัสดิ์ศรี  วารสารศาสตร์ฯอินเตอร์ ปี 3
  เป้ง ชานนท์  เจียมสกุลทิพย์  เศรษฐศาสตร์ ปี 3
  เต๊อ รชต  ไกลกังวาร  พาณิชยศาสตร์ฯปี 3
 บิ๊ก อรรถ วุฒิ  จิวะพรทิพย์   สังคมวิทยาฯ ปี 4 อดีตเชียร์ลีดเดอร์ปี 64 ซึ่งจะมาเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ลีดเดอร์คอยฝึกซ้อมให้กับน้อง ๆ ประจำปีนี้ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
CheerClub Thammasat และ
www.dekdome.com ผู้นำเชียร์ ลีดเดอร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66

ผู้นำเชียร์ ลีดเดอร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66

เผยโฉม ผู้นำเชียร์ฟุตบอลประเพณีฯ

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 65

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยโฉมหน้า ผู้นำทีมเชียร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 65