ผิวแทนมาแรง 50 สาวใน ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015

Home / Scoop คนดัง / ผิวแทนมาแรง 50 สาวใน ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015

หลังจากที่บรรดาสาวงาม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย เดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัว ก่อนที่จะถึงรอบตัดสินในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีสาวงามที่ได้รับตำแหน่งแรกไปครองแล้วนั่นคือ รางวัล ขวัญใจชาวชุมพร คือ น้องใบเตย ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ หมายเลข 50 และ หมายเลข 29 น้องเวียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น้องแปม หมายเลข 49

600
และเช่นเคยตามธรรมเนียมที่เหล่าสาวงาม Miss Grand Thailand 2015 ต้องให้กรรมการและเหล่าบรรดาสื่อมวลชนได้ยลโฉมในชุดว่ายน้ำ เพื่อโชว์หุ่นสวยๆ ให้คณะกรรมการได้พิจารณากันก่อนที่จะถึงรอบตัดสิน ซึ่ง ชุดว่ายน้ำ ในปีนี้ ก็มาในรูปแบบสีสันหลากหลาย ให้เหล่าสาวงามมาแจกความสดใสกันถ้วนหน้า มาชมภาพเหล่า มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 ใน ชุดว่ายน้ำ กันเลยค่ะ

ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015
1 ฟ้าใส น.ส. อัยการ ไชยาคำ
2 บิว น.ส. ธัญจิตรา คงคา
2 บิว น.ส. ธัญจิตรา คงคา
ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015
3 อิงค์ น.ส. ปาริชาติ สานสุข
4 บิว น.ส. บุษยมาส พิมพ์ศิริ
4 บิว น.ส. บุษยมาส พิมพ์ศิริ
ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015
5 เมด้า น.ส. เมย์ สมานทรัพย์
6 จูน น.ส. ปทุมรัตน์ ไชยประสิทธิ์
6 จูน น.ส. ปทุมรัตน์ ไชยประสิทธิ์
7 ลูกเกด น.ส. จงกล โชคอินพลับ
7 ลูกเกด น.ส. จงกล โชคอินพลับ
ชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015
8 ชลรี่ น.ส. ชลธิชา อิ่มจรรยา
9 เอ็มเค น.ส. ณิชารีย์ เจิมรอด
9 เอ็มเค น.ส. ณิชารีย์ เจิมรอด
10 ลูกศร น.ส. ธนิสรณ์ เทียมเทศ
10 ลูกศร น.ส. ธนิสรณ์ เทียมเทศ
11 แจมมี่ น.ส. นรันดร์จุฑา ปัญญาสุข
11 แจมมี่ น.ส. นรันดร์จุฑา ปัญญาสุข
12 ลูกไม้ น.ส. นรีดาว อิศรภักดี
12 ลูกไม้ น.ส. นรีดาว อิศรภักดี
13 ป๊อป น.ส กนกวรรณ แกะกระโทก
13 ป๊อป น.ส กนกวรรณ แกะกระโทก
14 โบว์ น.ส. บุญญาณี สังข์ภิรมย์
14 โบว์ น.ส. บุญญาณี สังข์ภิรมย์
15 ลีนา น.ส. ศกลวรรณ แซ่เตียว
15 ลีนา น.ส. ศกลวรรณ แซ่เตียว
16 แอร์ น.ส. วันทยา เอี่ยมสันติไพศาล
16 แอร์ น.ส. วันทยา เอี่ยมสันติไพศาล
17 เมลิน น.ส. อรณิชา สุวรรณคีรี
17 เมลิน น.ส. อรณิชา สุวรรณคีรี
18 เอลลี่ น.ส. วโรชาสิริ ทรงชน
18 เอลลี่ น.ส. วโรชาสิริ ทรงชน
19 แยม น.ส. กรชุมา เชียนวาด
19 แยม น.ส. กรชุมา เชียนวาด
20 ตาล น.ส. ศิริพร ชูกร
20 ตาล น.ส. ศิริพร ชูกร
21 กิ๊บ น.ส. มิณทร์ลดา สร่างโศก
21 กิ๊บ น.ส. มิณทร์ลดา สร่างโศก
22 มอร์ฟีน น.ส. ณัฎฐากร แก้วอนันต์
22 มอร์ฟีน น.ส. ณัฎฐากร แก้วอนันต์
23 แก้มบุ๋ม น.ส. บุปผา นิลสวัสดิ์
23 แก้มบุ๋ม น.ส. บุปผา นิลสวัสดิ์
24 จูน น.ส. ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์
24 จูน น.ส. ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์
25 ทราย น.ส. รสริน ศรีอริยานนท์
25 ทราย น.ส. รสริน ศรีอริยานนท์
26 สปาย น.ส. ณัฐธิชา คงนิ่ม
26 สปาย น.ส. ณัฐธิชา คงนิ่ม
27 เกด น.ส. กนกภรณ์ นามจิตร
27 เกด น.ส. กนกภรณ์ นามจิตร
28 กุล น.ส. ศรุดา อึงบวรตระกูล
28 กุล น.ส. ศรุดา อึงบวรตระกูล
29 เวียร์ น.ส. ณฐอร จันตะละ
29 เวียร์ น.ส. ณฐอร จันตะละ
30 ปุยฝ้าย น.ส. อารยา แซ่เตีย
30 ปุยฝ้าย น.ส. อารยา แซ่เตีย
31 มะนาว น.ส. ภรณี ศรีธัญ
31 มะนาว น.ส. ภรณี ศรีธัญ
32 กุญแจ น.ส. วนิดา บุญเพิ่ม
32 กุญแจ น.ส. วนิดา บุญเพิ่ม
33 โมเมย์ น.ส. ศศินภา อาลัยรัมย์
33 โมเมย์ น.ส. ศศินภา อาลัยรัมย์
34 มิ้ล น.ส. ธิดารัตน์ คงสังข์
34 มิ้ล น.ส. ธิดารัตน์ คงสังข์
35 น้ำ น.ส. กันต์ลิตา จำปาน
35 น้ำ น.ส. กันต์ลิตา จำปาน
36 ปาร์ค น.ส. ณัฏฐา จิระจิตต์มีชัย
36 ปาร์ค น.ส. ณัฏฐา จิระจิตต์มีชัย
37 นินิว น.ส. นัธธนันท์ กาฬพันธ์
37 นินิว น.ส. นัธธนันท์ กาฬพันธ์
38 โบยี น.ส. ปวีณา อินทร์เพ็ชร์
38 โบยี น.ส. ปวีณา อินทร์เพ็ชร์
39 ปุ๊กปิ๊ก น.ส. ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์
39 ปุ๊กปิ๊ก น.ส. ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์
40 เมเปิล น.ส. พิมพ์พิชชา ศรีสุจินต์
40 เมเปิล น.ส. พิมพ์พิชชา ศรีสุจินต์
41 เกรท น.ส. เกชรัชต์ ศรีวะรา
41 เกรท น.ส. เกชรัชต์ ศรีวะรา
42 หลิน น.ส. พันธิตรา คำวัน
42 หลิน น.ส. พันธิตรา คำวัน
43 ตุ๊กตา น.ส. ณัฐนรี บุญศิริ
43 ตุ๊กตา น.ส. ณัฐนรี บุญศิริ
44 ปอไหม น.ส. รัตติกร ขุนโสม
44 ปอไหม น.ส. รัตติกร ขุนโสม
 45 ตั๊ก ว่าที่ร้อยตรีหญิง น.ส. ชลธิชา พิมพสุทธ์
45 ตั๊ก ว่าที่ร้อยตรีหญิง น.ส. ชลธิชา พิมพสุทธ์
46 ไวตามิลด์ น.ส. ภัคพิชา เตชะเจริญทรัพย์
46 ไวตามิลด์ น.ส. ภัคพิชา เตชะเจริญทรัพย์
47 น้ำหวาน น.ส. ลักษ์ณภัค วงศ์ธนพิมพ์
47 น้ำหวาน น.ส. ลักษ์ณภัค วงศ์ธนพิมพ์
48. ยู่ยี่ น.ส. พลอยพรรณราย ชื่นชม
48. ยู่ยี่ น.ส. พลอยพรรณราย ชื่นชม
49 แปม น.ส. ภูวิศา ฉวาง
49 แปม น.ส. ภูวิศา ฉวาง
50 ใบเตย น.ส. ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์
50 ใบเตย น.ส. ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์

ขอบคุณที่มาภาพจาก
https://www.facebook.com/officialmissgrandthailand