พระราชินี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวง

25 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ ในหลวง ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน!!

Home / Scoop คนดัง / 25 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ ในหลวง ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน!!

65 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

1. ณ สถานทูตไทย ประเทศออสเตรเลีย มีพสกนิกรชาวไทยไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก ในขณะที่มีพระราชปฏิสันถารกับบรรดาผู้ที่เฝ้าอยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยืนรอบข้างพระองค์ แล้วจึงทรงใช้กล้องถ่ายภาพมุมกว้างแบบหนึ่งที่ใหม่และล้ำสมัยมาก ทดลองถ่ายภาพมุมแปลกๆ ไว้

วิธีที่ทรงถ่ายภาพ ได้ทรงนำกล้องมาวางหงายบนโต๊ะแล้วจึงทรงถ่ายภาพ เพราะกล้องอยู่ใกล้พระองค์ และเลนส์ที่ทรงใช้เป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษที่เรียกว่า เลนส์ตาปลา (fish-eye) จึงเห็นมุมกว้างแม้กระทั่งพระหัตถ์ทั้งสอง ภาพนี้นอกจากจะเป็นมุมศิลปะนำสมัยแล้ว ยังมีความสอดคล้องต้องกับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงโอบอุ้มพสกนิกรทั้งหลายไว้ในอ้อมพระกร

majesty-photographic-22

2.ทรงใช้วิธีถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง โดยทรงตั้งกล้องคู่พระหัตถ์บนสามขา แล้วทรงใช้ปุ่มลั่นชัตเตอร์ที่ Self-timer ทรงกะเวลาให้กล้องลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพพระองค์เองได้อย่างพอเหมาะพอดีกับขณะที่ทรงเป่าแตรอย่างดัง

ที่เป็นศิลปะมากก็ตรงที่ทรงใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษชนิดเลนส์ตาปลา (Fisheye lens) จึงทำให้เห็นปากแตรกว้างใหญ่ มองทีไรเป็นต้องรับสายตาอยู่ก่อนสิ่งอื่น ตรงปากแตรนี้แหละที่นำสายตาไปหาจุดเด่นของภาพ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงเป่าแตร

queen-sirikit-of-thailand-20

3. พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งยังเป็น  ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเยี่ยมที่สถานฑูต และได้ทรงถ่ายภาพ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กำลังยิ้มแย้มสดใสในรถพระที่นั่ง

majesty-photographic-31

4.หลังจากวันพิธีหมั้น วันหนึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุ่งกว้างชานเมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในบริเวณนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยที่เคยทรงสำเร็จการศึกษา

majesty-photographic-32

5.ขณะที่ยังประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คราวหนึ่งเสด็จฯ ไปยังทุ่งกว้างบนเนินเขาแห่งหนึ่ง มีบริเวณเป็นทุ่งโล่งโปร่งกว้างไกล อากาศสดชื่นแจ่มใสยิ่งนัก

  majesty-photographic-12

6.คราวเสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ วันหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ในบริเวณสวนดอกไม้ข้างพระตำหนักเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงเรื่อเรือง อยู่ในระดับดอกไม้ เป็นประกายระยิบวูบวาวราวกับแสงดาวดวงโตๆ

ก็พอดีกับที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงประดับกุณฑลรูปดอกไม้ที่มีกลีบนาบเป็นแฉกคล้ายประกายดาว ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นพระกุณฑลกับแสงอาทิตย์ได้ คู่สอดคล้องต้องกัน ก็ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ไว้

majesty-photographic-14

7.คราวหนึ่งที่ทรงว่างเว้นพระราชกรณียกิจได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่ดอยปุย ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำ ดวงอาทิตย์ทอแสงสีเหลืองแดงได้บรรยากาศเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงโปรดให้สมเด็จ พระบรมราชินีนาถประทับนั่งบังแสงอาทิตย์ ให้เห็นแต่ท้องฟ้าตอนใกล้คาเป็นฉากหลัง เพราะท้องฟ้าเวลานั้นมีแสงสีเร้าใจให้อารมณ์ดียิ่ง

majesty-photographic-27

8.ทูลกระหม่อม 4 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาเรียงเทียบขนาดกันไว้ ทรงฉายพระหัตถ์ใหญ่พระหัตถ์เล็ก ที่ทรงวางเรียงลำดับกันไว้ เสมือนเป็นการทรงสมานสามัคคีระหว่าง พี่ๆน้องๆ พระหัตถ์ไหนเป็นของทูลกระหม่อมพระองค์ใด ขอให้ตั้งใจพิจารณา ลองทายกันดูแล้วจะทราบเอง

majesty-photographic-15

9.ภาพฝีพระหัตถ์ชุดนี้ยังไม่มีใครได้ชื่นชมกันมากนัก โอกาสนี้จึงนับว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มีพระฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง เป็นบุญตาของผู้ที่ได้ชื่นชม

majesty-photographic-16

10.ทรงชุดสีแสดทั้งฉลองพระองค์และพระมาลา ฉากด้านหน้าจะเห็นดอกไม้สีเหลืองวูบวาวคล้ายฝีแปรงระบายสีของจิตรกร ที่เห็นดอกไม้มัวพร่าแบบนี้เป็นวิธีพิเศษที่ทรงใช้ดอกไม้อยู่ใกล้กล้องทั้งทางขวาและซ้าย ที่ฉากหลังไกลๆ ก็วูบวาบรับฉากหน้า

 

majesty-photographic-26

11.ฉากหลังเป็นกำแพงสีเทา ตรงนั้นมีสีอ่อนสีขาวระหว่างพระพาหาซ้ายขวา แสงนี้เรียกแสงส่องฉากหลัง (back ground light) ช่วยเน้นให้พระวรกายเด่นและบรรยากาศเกิดมิติใก้ไกลซึ่งเป็นการสร้างศิลปะภาพถ่ายได้ คล้างกับารจัดแสงในสตูดิโอ

majesty-photographic17

12.ขณะที่ประทับสำราญพระราชหฤทัยอยู่ท่ามกลางแมกไม้นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอยู่ท่ามกลางแมกไม้นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอยู่ในพระราชอิริยาบถอันแช่มชื่นเบิกบาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงบันทึกพระฉายาลักษณ์นี้ไว้ด้วยมุมภาพอันงดงาม

majesty-photographic-18

13.ทรงประดิษฐ์แว่นกรองแสงสำหรับถ่ายภาพขึ้นแบบหนึ่ง มุมด้านบนของแว่นเป็นสีน้ำเงินฟ้า มุมด้านล่างเป็นสีชมพูแดง ทรงทดลองฉายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

majesty-photographic-27

14.ทูลกระหม่อม 4 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาเรียงเทียบขนาดกันไว้ ทรงฉายพระหัตถ์ใหญ่พระหัตถ์เล็ก ที่ทรงวางเรียงลำดับกันไว้ เสมือนเป็นการทรงสมานสามัคคีระหว่าง “พี่ๆน้องๆ” พระหัตถ์ไหนเป็นของทูลกระหม่อมพระองค์ใด ขอให้ตั้งใจพิจารณา ลองทายกันดูแล้วจะทราบเอง

majesty-photographic-19

15. ที่สวนดอกไม้หน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมน้อยและทูลกระหม่อมเล็ก ประทับอยู่ท่ามกลางดอกไม้ สามพระองค์ทรงยืนเรียงกันอยู่อย่างงดงามน่าชื่นชม

majesty-photographic-20

16.ภาพสามพระองค์ที่ทรงฉายไว้ มีพระพักตร์สดใส แววพระเนตรแจ่มจรัส และที่เป็นศิลปะอย่างสำคัญก็ตรงที่แสงสีของภาพกำลังพอดี สดสวยงดงามตลอดทั้งภาพ

majesty-photographic-21

17.สีพระพักตร์ของทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตน์ กำลังสดชื่นแจ่มใสอยู่ท่ามกลางมวลดอกไม้และดอกขมิ้น “เทพธิดาขมิ้นป่า” จึงเป็นภาพที่เล่าเรื่องและแสดงอารมณ์ของภาพ ซึ่งได้แสงชัดแจ้งดีมากดูภาพนี้เมื่อใด เมื่อนั้นจะทำให้รู้สึกเสมือนว่ากำลังเข้าเฝ้าอยู่แทบเบื้องพระยุคลบาทอย่างชื่นชมและสำนึกในพระเมตตาเป็นที่ยิ่ง

photographer-2

18.ศิลปะของภาพถ่ายยอดดอยหัวโล้นเป็นจุดเด่นของภาพ ต้นไม้กิ่งไม้ที่ฉากหน้าทำหน้าที่นำสายตาของผู้ดูไปหาพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณนั้นมีทางเดิน มีคนเดิน เดินเข้าไปในหมู่บ้านในทิวไม้และเทือกดอย ดอยหัวโล้นคือส่วนสำคัญที่กำลังเล่าเรื่องแสดงความเป็นมาของดอยอย่างน่าเห็นใจ บัดนี้ดอยแห่งนี้เริ่มมีอนาคตอันสดใสแล้ว เพราะพระเมตตาบารมีแห่งเจ้าพ่อหลวงได้แผ่มาถึง ณ ที่แห่งนี้แล้ว

photographer-1

19.ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะเป็นล้นพ้นที่จะทรงบันทึกภาพพื้นที่น้ำท่วม เพื่อทรงใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขสถานการณ์ให้น้ำลดลงได้อย่างทันท่วงที

majesty-photographic-10

20.ขณะหนึ่งที่สมเด็จพระราชชนนีประทับอยู่ใกล้กับผนังสีเทาอ่อน พอดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นว่า ผนังสีนี้ช่างเป็นสีที่พอเหมาะพอดีกับสีฉลองพระองค์ของสมเด็จฯ จึงทรงฉายพระฉายาลักษณ์ไว้

majesty-photographic-28

21.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรด้วยเครื่องขยายเสียงชนิดใช้ถ่านคาร์บอน (Carbon Microphone) ซึ่งเป็นเครื่องขยายเสียงที่มีใช้อย่างทันสมัยในครั้งนั้น จึงทรงฉายพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและไมโครโฟนคาร์บอนไว้เห็นชัดเจน นี่จึงเป็นภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่ามากหลายอีกภาพหนึ่ง

majesty-photographic-29

22.พระเจ้าหลานเธอกำลังซุกพระองค์อยู่ในพระอุระของพระมารดาอย่างที่เรียกว่า “ในอ้อมอกแม่” ภาพนี้ใครได้เห็นเป็นต้องรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดู อบอุ่นเป็นสุขใจ ครอบครัวใดที่กำลังมีลูกหลานเล็กๆ กำลังน่ารักเช่นนี้ พอเห็นภาพก็รับรองได้ว่าจะต้องเกิดความซาบซึ้งประทับใจ อยากจะได้กอดลูกอุ้มหลานแนบไว้กับอก…ความสุขในบ้านความอบอุ่นของครอบครัว

majesty-photographic-23

23.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ตั้งแต่นั้นมา สมเด็จพระอัยกาธิราชจะทรงถ่ายภาพไว้อย่างสม่ำเสมอ ภาพส่วนใหญ่จะทรงใช้ฟิล์มไวแสงมากๆ เพื่อทรงให้พอเหมาะกับสภาพของแสงส่วนรวมที่ใช้อยู่ในพระตำหนักตามปกติ แสงในภาพจึงดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติยิ่ง

majesty-photographic11

24.ตามปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอัยกาธิราชจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเยี่ยมพระเจ้าหลานเธออยู่มิได้ขาด คราวใดที่เสด็จฯ มาเห็น “หลานตา” กำลังน่ารัก จะทรงบันทึกภาพพระอิริยาบถที่น่าเอ็นดูไว้เสมอ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

“หลานตาน่ารัก”

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

25.คีโต้ แมวที่ทรงเลี้ยงไว้เมื่อประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ในตึกก็เป็นสุข แถมใส่แว่นตาดำเล่นให้เห็นขำ ใครลองใส่ดูพอถอดแว่นดำแล้ว บางทีจะได้เห็นฟ้าแจ้งจางปางอย่างผู้ใหญ่ลีบ้าง

ที่มาจากหนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว