สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า

แม้พระยศใหญ่กว่า แต่ สมเด็จย่า ก็ทรงนอบน้อมต่อ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

Home / Scoop คนดัง / แม้พระยศใหญ่กว่า แต่ สมเด็จย่า ก็ทรงนอบน้อมต่อ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ครั้งหนึ่ง ท่านชายทรงเล่าว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง “สมเด็จย่า” ให้ขึ้นเป็น “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ก็เผอิญมีงานหลวง ที่ทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๙ จะเสด็จฯ แต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จถึงก่อน

เมื่อเสด็จตรงไปที่ประทับ ก็ทอดพระเนตรเห็นเก้าอี้ประทับ ๒ ที่เหมือนๆกัน แต่ทว่า ที่ประทับที่หนึ่งขยับตัวเยื้องมาอยู่ข้างหลัง ไม่เท่าเทียมกัน สมเด็จฯจึงตรัสแก่ท่านชายในภายหลังว่า ด้วยเพราะบ้านเราไม่เคยมียศตำแหน่ง “ศรีนครินทรา” มาก่อน พระองค์จึงตัดสินพระทัยไม่ถูก ไม่ทรงทราบว่าจะประทับที่ใดดี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ด้วยความ “อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า” ในความงดงามของการเป็นคนไทย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จึงทรงประทับลง ณ เก้าอี้ที่ตั้งถัดเยื้องมาข้างหลัง

สักพักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาถึง ก็ทรงตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงประทับ ณ พระที่นั่งที่ตั้งเยื้องอยู่ข้างหลัง

และด้วยความตกใจของคนทั้งงานเมื่อ “สมเด็จย่า” ทรงทรุดองค์ลงประทับกับพื้นทันใด แล้วทรงหมอบกราบสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมตรัสว่า

“หากสมเด็จฯไม่ทรงประทับที่เก้าอี้ตัวหน้า หม่อมฉันก็จะนั่งอยู่กับพื้นนี่แหละ จนกว่าจะเสร็จงาน”

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงตกพระทัยเช่นกันที่สมเด็จย่าทรงประทับหมอบลงกับพื้น ท่านจึงตรัสกับนางสนองพระโอษฐ์สั่งให้เจ้าหน้าที่มาเลื่อนเก้าอี้ทั้ง ๒ ที่ประทับให้มาตั้งเคียงเสมอกัน แต่สมเด็จย่าก็ยังไม่ทรงยอมอยู่ดี ตรัสขอให้อย่างน้อยที่ประทับของท่านเองนั้น ต้องเยื้องมาอยู่ที่ด้านหลัง หรือ “อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า” เช่นกัน

ด้วยพระราชจริยวัตรของทั้ง๒พระองค์ที่งดงามและนอบน้อมเหลือเกิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
การประทับยืนตามลำดับพระยศแห่งราชวงศ์ สูงสุดคือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ถัดมาคือ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
สมเด็จย่า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ที่มา : บทความในหนังสือ ดิฉัน จากคำตรัสเล่าของ ม.จ. ไกรสิงห์ วุฒิชัย