ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระราชโอรส พระราชธิดา ผ่านสายพระเนตร ในหลวง ร.9

Home / Scoop คนดัง / ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระราชโอรส พระราชธิดา ผ่านสายพระเนตร ในหลวง ร.9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายรูปมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษา และทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองมาตลอด ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปแห่งหนใด พระองค์จะทรงถือกล้องไปด้วยเสมอ ซึ่งนอกจาก ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้ว พระองค์ยังทรงถ่ายทอดความรักและความสัมพันธ์ของพระราชโอรสและพระราชธิดาผ่านสายพระเนตรออกมาได้อย่างอบอุ่น วันนี้ Women Mthai จึงขอรวบรวม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่พระองค์ทรงถ่ายพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาให้ได้ชมกันค่ะ

(ภาพถ่ายผ่านสายพระเนตรรัชกาลที่ 9 >> คลิก)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริสัฒนาพรรณวดี

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ถ่ายภาพโดย Women Mthai Team