คุณทองแดง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพถ่ายผ่านสายพระเนตร ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพแสดงพระราชอารมณ์ขัน สุนัขทรงเลี้ยง ในหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุนัขทรงเลี้ยง แสดงพระราชอารมณ์ขัน ของ ในหลวง ร.9

Home / Scoop คนดัง / ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุนัขทรงเลี้ยง แสดงพระราชอารมณ์ขัน ของ ในหลวง ร.9

คุณทองแดง เป็นสุนัขทรงเลี้ยง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้รับพระเมตตาให้เข้ามาอยู่ในวัง จากเดิมที่เคยเป็นสุนัขจรจัดมาก่อน ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในวังแล้ว คุณทองแดงก็เป็นที่โปรดปรานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากเป็นสุนัขที่ฉลาดเป็นอย่างมาก Women Mthai จึงขอรวบรวม  ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่พระองค์ทรงถ่ายคุณทองแดง มาให้ได้ชมกัน ซึ่งภาพถ่ายสุนัขทรงเลี้ยงนี้ เป็นภาพถ่ายผ่านสายพระเนตร ที่แสดงถึงพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ได้เป็นอย่างดี และบางภาพก็ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนอีกด้วย

(ภาพถ่ายผ่านสายพระเนตรรัชกาลที่ 9 >> คลิก)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

บัตรผ่านเขตพระราชฐาน ชื่อคุณ ทองแดง

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ถ่ายภาพโดย Women Mthai Team