ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

พระประวัติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ และพระกรณียกิจ เพื่อประเทศไทย

Home / Scoop คนดัง / พระประวัติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ และพระกรณียกิจ เพื่อประเทศไทย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประวัติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

การศึกษา

ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาขั้นมัธยม ได้เสด็จไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี (Bachelor of Science Degree in Bio-Chemistry) ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโท ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Statistics and Public Health) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ทรงประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน

หลังจากนั้นทรงประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์ตลอดได้ จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ปัจจุบันมีโอรส-ธิดา 3 คน ได้แก่ คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณพุ่ม เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน

พระกรณียกิจ

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน : ทรงเป็นประธานโครงการ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงองค์กร และหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” คอยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ ของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ต่อมาเม็กซิโกให้ความสนใจโครงการทูบีนัมเบอร์วันและให้การยกย่องว่า เป็นต้นแบบในการป้องกันเยาวชนติดยาเสพติดเป็นผลสำเร็จ โดยรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในงานประชุมเยาวชนโลก (World Youth Conference) ประจำปี 2553

ด้านสังคมสงเคราะห์ : ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยทรงตั้ง มูลนิธิชีวิตสดใส เป็นองค์การสาธารณกุศล ทั้งยังทรงตั้งมูลนิธิ Miracle of Life เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการช่วยเหลือ ด้านการศาสนา โดยได้เสด็จหรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปดูความคืบหน้าของโครงการอยู่เป็นประจำ

ด้านเด็กออทิสติก : จัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม ขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่ได้เรียนหนังสือ บางปียังพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่เด็กออทิสติกนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาและเพื่อให้เด็กออทิสติกได้พัฒนาตนเอง

ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษ

ทูลกระหม่อมฯ ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการสุริวิภา เมื่อครั้งภาพยนตร์ “หนึ่งใจเดียวกัน” ออกฉาย โดยทูลกระหม่อม ทรงเป็นนักแสดงนำของเรื่อง…

“ตั้งแต่ยังเด็กๆ พอถึงวันเกิด วันปีใหม่ ก็อยากมีลูกโป่ง มีขนมเค้ก มีงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงอนุญาตให้จัดเลยสักปี ท่านรับสั่งว่าเด็กๆคนไทยส่วนใหญ่ยังลำบากอยู่อีกมาก เราจะมีความสุขมีปาร์ตี้ได้ยังไง โปรดให้ไปเลี้ยงเด็กพิการเด็กอ่อนมากกว่า ให้ไปจัดปาร์ตี้ให้เด็กเหล่านั้น ของขวัญที่ท่านให้จึงเป็นคำอวยพรและคำสั่งสอนจากท่าน ณ ตอนนั้น ในตอนเด็กๆ ก็น้อยใจตามประสา แต่ ณ ปัจจุบันก็ทำให้เห็นว่า เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุด ทำให้เรามีวันนี้ได้ มีจิตสำนึก มีจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่น นึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง ทำงานที่เกิดประโยชน์ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ของขวัญที่สำคัญที่สุดไม่ว่าโอกาสใดคือคำสั่งสอนของท่าน จึงนับเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุด คำสั่งสอนสำคัญๆที่จดจำเสมอคือ การนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง ในการดำรงชีวิตให้อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง คนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปซะทั้งหมด ดีร้ายยังไงก็ต้องทนให้ได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านทรงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก จนอยากได้ความเข้มแข็งของพระองค์ท่านมาบ้าง”

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ล่าสุด ทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบรับแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรี เพียงหนึ่งเดียวของพรรคไทยรักษาชาติ

คลิป > ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ IG ให้กำลังใจทีมหมูป่า