โฉมหน้า หนุ่มสาวเชียร์ลีดเดอร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 68

Home / Scoop คนดัง / โฉมหน้า หนุ่มสาวเชียร์ลีดเดอร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งที่ 68

ผู้นำเชียร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๖๘
.
.
ผู้นำเชียร์ฯ ฝ่ายหญิง
.
.
๑. นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร (ลูกตาล) – คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑
.
.

๒. นางสาววราลี ศรีพวาทกุล (ยีน) – คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓


๓. นางสาวฐิติพร ชื่นจิตต์ (พัด) – คณะจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ ๑
.

๔. นางสาวปัณฑ์ชนิต สิริพาณิชพงศ์ (กิ๊ก) – คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ ๓
.

ผู้นำเชียร์ฯ ฝ่ายชาย
.

๕. นายเอสรา อุษณกรกุล (เอ) – คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๒
.
.

๖. นายอาคีระ กิจธนโสภา (อาร์ต) – คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓


๗. นายชลดนัย เธียรกานนท์ (ทาโร่) – คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑
.

๘. นายกฤติน อาวัชนาการ (เต้) – คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔
.
ที่มาจาก Facebook CU Cheerleader FC
.
facebook