หนูจ๋า…ระวัง คนแปลกหน้า ที่มาทางเน็ต

หนูจ๋า…ระวัง คนแปลกหน้า ที่มาทางเน็ต

ประสบเหตุการณ์อันตรายหลายแบบ จนเป็นที่หวาดหวั่นใจของพ่อแม่นั้น เราจะหาทางออกอย่างไรดี ผู้เชี่ยวชาญหลายสำนัก พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ต้องคุยกับลูก”