เก่งเหมือนแม่! นักวิจัยยืนยัน ความฉลาดของลูก ได้มาจากแม่ล้วนๆ

เก่งเหมือนแม่! นักวิจัยยืนยัน ความฉลาดของลูก ได้มาจากแม่ล้วนๆ

งานวิจัยชิ้นใหม่ของ Psychology Spot คอนเฟิร์มแล้วว่า ความฉลาดของลูก ส่งผ่านมาจากยีนส์ของแม่ล้วนๆ นั่นเป็นเพราะความฉลาดมีอยู่ในโครโมโซม x และผู้หญิงมีโครโมโซม x ถึงสองตัว นี่จึงเป็นที่มาของความฉลาดของลูก