5 ข้อแตกต่าง ระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต มาดูกันรักที่มีอยู่เป็นแบบไหน?

5 ข้อแตกต่าง ระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต มาดูกันรักที่มีอยู่เป็นแบบไหน?

แม้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและใช้สลับกันไปมา แต่อันที่จริงสองคำนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งเรื่องความแตกต่างทางร่างกายและจิตวิญญาณ และความผูกพัน