92 ยังแจ๋ว!! เคล็ดลับสุขภาพดี-มีความสุข ของ ควีนเอลิซาเบธที่สอง แห่งอังกฤษ

92 ยังแจ๋ว!! เคล็ดลับสุขภาพดี-มีความสุข ของ ควีนเอลิซาเบธที่สอง แห่งอังกฤษ

เรื่องราวและเคล็ดลับการรักษาสุขภาพของควีนเอลิซาเบธที่สอง สตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามในหลายๆด้าน