2 ผู้บริหารหญิง เก่ง…ทั้งที่ไม่เคยเรียนบริหาร! กับเป้า 100 ล้าน ในปีหน้า

2 ผู้บริหารหญิง เก่ง…ทั้งที่ไม่เคยเรียนบริหาร! กับเป้า 100 ล้าน ในปีหน้า

พวกเธอ คือ นักธุรกิจหญิง ที่สร้างตัวเองมาจาก 0 เธอบอกว่า พวกเธอไม่ใช่บอส และพวกเธอแค่สร้าง ลูกน้อง ให้เป็น ผู้นำ !!! โหย…เปล่งกระกายมากคุณ