เรา งอน …เค้า ไม่ง้อ

เรา งอน …เค้า ไม่ง้อ

พอหลังๆ ก็เริ่มไม่ว่าง พอเรา งอน ก็ยังง้ออยู่บ้าง แต่ปัจจุบันกินข้าวกันเดือนละ 1-2 ครั้ง พูดอย่างเดียวไม่ว่าง เรา งอน ก็ ไม่ง้อ