ดอเรีย แร็กแลนด์ แม่ผิวสี เมแกน มาร์เคิล สวมชุด Oscar de la Renta สื่อเปรียบสวยดั่งราชนิกุล

ดอเรีย แร็กแลนด์ แม่ผิวสี เมแกน มาร์เคิล สวมชุด Oscar de la Renta สื่อเปรียบสวยดั่งราชนิกุล

ปัจจุบัน ดอเรีย แร็กแลนด์ มีอาชีพเป็นนักจิตบำบัด และครูสอนโยคะ เธอคือแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกสาว และวันนี้เธออยู่ในพิธีเสกสมรส ด้วยสีหน้าที่เปี่ยมสุข