ความรัก 7 รูปแบบ ตามหลักจิตวิทยา เช็กกันหน่อยว่าคู่ของคุณรักกันแบบไหน!?

ความรัก 7 รูปแบบ ตามหลักจิตวิทยา เช็กกันหน่อยว่าคู่ของคุณรักกันแบบไหน!?

เคยตั้งคำถามกันหรือไม่ว่าความรักมีกี่รูปแบบ โดย Robert Sternberg นักจิตวิทยาวิทยาชาวอเมริกัน ได้แบ่งรูปแบบของความรักเป็น 7 ประเภท ดังนี้