6 สุดยอดเทคนิคทางจิตวิทยา จับพิรุธสามี ท่าทางแบบนี้เขาปกปิดอะไรอยู่นะ

6 สุดยอดเทคนิคทางจิตวิทยา จับพิรุธสามี ท่าทางแบบนี้เขาปกปิดอะไรอยู่นะ

บางครั้งคำพูดอาจไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ทั้งหมด เพราะจริงๆ เราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ผ่าน ภาษากาย ซึ่งบางทีก็ช่วยให้ จับพิรุธสามี ได้ด้วย