ไขความลับ ภาษากาย จาก 11 ท่ากอด แค่เขากอด ก็บอกความในใจได้นะ!!!

ไขความลับ ภาษากาย จาก 11 ท่ากอด แค่เขากอด ก็บอกความในใจได้นะ!!!

การกอดเป็นวิธีแสดงความรักที่ง่ายที่สุด ซึ่งนอกจากจะลดความเครียด และเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองแล้ว การกอดยังสื่อความหมายของความสัมพันธ์ได้ดีมากอีกด้วย