มหัศจรรย์! ท้องแฝดสาม โดยไม่ได้พึ่งคุณหมอ โอกาสแค่ 1 ใน 4,400

มหัศจรรย์! ท้องแฝดสาม โดยไม่ได้พึ่งคุณหมอ โอกาสแค่ 1 ใน 4,400

เธอต้องเผชิญกับอาการแพ้ท้องต่างๆ และอารมณ์ที่สวิงไปมา พร้อมๆ กับรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ท้องของเธอค่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นเส้นเลือด