เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ต้องคิดต่าง อย่างสร้างสรรค์ ทำแบบนี้ถึงจะรุ่ง!!

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ต้องคิดต่าง อย่างสร้างสรรค์ ทำแบบนี้ถึงจะรุ่ง!!

งานเปิดตัวกิจกรรม Fashion Next 2017 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และ สร้างยอดขายได้จริง