แฟชั่น  ตู่ นันทิดา อัศวเหม : ชีวิตลิขิตเอง

แฟชั่น ตู่ นันทิดา อัศวเหม : ชีวิตลิขิตเอง

แฟชั่น  ตู่ นันทิดา อัศวเหม : ชีวิตลิขิตเอง      นิตยสารลิปส์ ฉบับปักษ์หลัง สิงหาคม 2551      ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์สุดพิเศษของดีว่าตลอดกาล นันทิดา อัศวเหม กับเรื่องราวทั้งสุข ทุกข์…

ตู่

ตู่

ตู่ นันทิดา กร้าว ภาพ เอ๋-โย ไม่กระทบ         ครอบครัวที่เรี